Europa 2020: jak rząd chce wspierać wzrost inwestycji w Polsce?

Europa 2020: jak rząd chce wspierać wzrost inwestycji w Polsce?
Fot. stock.adobe.com/NicoElNino
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020", poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dokument zawiera najważniejsze działania wspierające wzrost inwestycji w Polsce, w tym priorytety inwestycyjne finansowane z polityki spójności na lata 2021-2027.

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii #Europa2020 #inwestycje

 

Reformy rozłożone są na 38 działań w ciągu roku tj. od II kw. 2019 r. do I kw. 2020 r.

„Prognozuje się, że wszystkie zrealizowane działania pozytywnie wpłyną na rynek pracy, przyczyniając się do wzrostu pracujących o 0,2% w 2019 r. (w grupie wiekowej 15 lat i więcej) oraz systematycznego zmniejszania stopy bezrobocia (w 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6%, a w 2020 r. wyniesie 3,3%). Działania te powinny przyczynić się także do wzrostu inwestycji o ok. 5,6 – 5,7% rocznie, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce wzrosły o 20 proc. rdr w 2018 r. >>>

Najważniejsze działania

W horyzoncie działań jako najważniejsze wymieniono:

-działania wspierające wzrost zatrudnienia w postaci obniżenia klina podatkowego (to różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika na pełny etat a wynagrodzeniem jakie on otrzymuje), wprowadzenie zerowej stawki PIT dla zatrudnionych do 26. roku życia, wsparcie dla publicznego transportu zbiorowego;

– rozwiązania pomagające małym i średnim przedsiębiorcom (chodzi o nowe prawo zamówień publicznych i ograniczenia zatorów płatniczych – obie regulacje mają wzmocnić na rynku firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw);

– przepisy ułatwiające prowadzenie biznesu – chodzi o uchwalenie nowej ordynacji podatkowej, uproszczenie procesu inwestycyjnego w związku z reformą systemu planowania przestrzennego, wprowadzenie usprawnień w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych oraz dalsze upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych;

– wsparcie dla firm typu start-up przez wprowadzenie nowego typu spółki, dzięki której ułatwiony zostanie proces rozpoczęcia i prowadzenia innowacyjnego biznesu;

– działania wzmacniające innowacyjność polskiej gospodarki, tj. wsparcie dla tworzenia najlepszych w Polsce zespołów badawczych w celu rozwiązania problemu niskiej komercjalizacji wyników badań, przeprowadzenie analizy stanu rozwoju technologicznego polskiej gospodarki do 2040 r. oraz wdrożenie sieci badawczej Łukasiewicz;

– ułatwienia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, które mają przyczynić się do zwiększenia udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, zgodnie z celem strategii „Europa 2020”;

– działania mające na celu wsparcie dochodowe gospodarstw domowych, czyli rozszerzenie programu „500+” na każde pierwsze dziecko do 18. roku życia oraz program „Emerytura plus”.

Źródło: ISBnews