Europ Assistance: wyniki V Ogólnopolskiego Badania Assistance

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europ.assistance.01.250x167V Ogólnopolskie Badanie Assistance przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance przez ARC Rynek i Opinia wykazało, że już co trzeci Polak (32 proc.) posiada usługi assistance.

Wynik ten jest o 2 punkty procentowe wyższy od ubiegłorocznego i o 5 proc. wyższy od wyniku z 2010 r. Blisko 93 proc. osób, które skorzystało z assistance było zadowolonych z jakości otrzymanej usługi.

Wciąż najwięcej osób posiada assistance samochodowy – 91 proc., assistance medyczny oraz domowy posiada po 16 proc. respondentów, zaś podróżny – 11 proc. Wynik ten jest zbliżony do wyniku społecznego kojarzenia usług assistance. Faktycznie, najwięcej osób powiązuje te usługi właśnie z pomocą na drodze – 71 proc. Prawie co trzeci respondent (28 proc.) kojarzył te usługi z różnymi innymi formami pomocy.

Najczęściej były to osoby z wyższym wykształceniem, natomiast osoby z wykształceniem podstawowym, oprócz pomocy drogowej chętnie wskazywały opiekę medyczną (15 proc.). Większość badanych korzysta z usług assistance rzadziej niż raz do roku (65 proc.).

Najwięcej osób korzystało z holowania auta lub pomocy drogowej (85 proc.). I to właśnie ta usługa jest przez większość respondentów uważana za najbardziej użyteczną (56 proc.). Natomiast 23 proc. Polaków uważa, że to pomoc medyczna oraz pomoc podczas podróży zagranicznej (12 proc.) jest najbardziej przydatną usługą.

Źródło: PIU