Eurofinas: nowa edycja „National codes of conduct for consumer lending”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

EUROFINAS, reprezentacja rynku kredytowego na szczeblu europejskim, zaktualizowała dokument „National codes of conduct for consumer lending”, zawierający opis zasad odpowiedzialnego pożyczania, jakimi kieruje się 16 narodowych organizacji członkowskich, w tym Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.  Każda z nich przyjęła własny kodeks etyczny, a dobrze znane uczestnikom polskiego rynku i rozpoznawalne Zasady Dobrych Praktyk KPF zostały w czerwcu br. rozszerzone o księgę poświęconą sektorowi pośrednictwa finansowego.

Przedstawione w dokumencie zasady postępowania instytucji finansowych w relacjach z klientami są efektem działań samoregulacyjnych, przyjmowanych do stosowania przez poszczególne organizacje członkowskie EUROFINAS z całej Europy. Ustanawiają one generalne reguły i standardy postępowania dla przedsiębiorstw finansowych, skupionych w tych organizacjach. Wśród samorządowych regulacji wymienia się też „Zasady Dobrych Praktyk KPF”, do stosowania których w praktyce biznesowej zobligowani są Członkowie KPF z kilku sektorów usług finansowych: zarządzania wierzytelnościami, biur informacji gospodarczej, pożyczkowego, bankowego oraz podmiotów oferujących hipotekę odwróconą w modelu sprzedażowym. Niedawno dokument uzupełniono o część poświęconą branży pośrednictwa finansowego, a także wprowadzono kilka nowych zasad w części odnoszącej się do sektora zarządzania wierzytelności. – Zasady Dobrych Praktyk są dla Członków KPF podstawowym dokumentem określającym zasady rzetelnego działania, czego przejawem jest dbałość o ich nieustanny rozwój i doskonalenie. Dużą wartością nowej księgi poświęconej pośrednictwu finansowemu są zasady opisujące i budujące jednocześnie rzetelną relację współpracy pomiędzy dostawcą produktu finansowego i pośrednikiem. Taka, wydawałoby się oczywista kwestia, jak dotąd umykała autorom podobnych  zbiorów – mówi Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Od publikacji poprzedniej edycji „National codes of conduct for consumer lending” w 2012 roku, dwa kolejne samorządy finansowe przyjęły samoregulacyjne rozwiązania, zawierające dobre praktyki. Oba mają siedzibę w Rumunii: są to ALB (Stowarzyszenie Usług Finansowych) oraz CPBR (Rada Pracodawców Bankowych). Trzy następne stowarzyszenia, należące do EUROFINAS, dokonały od tego czasu rewizji uchwalonych przez siebie zasad. Do nowego wydawnictwa włączono ponadto kodeks etyczny słowackiej organizacji – APSU.

EUROFINAS wierzy, że budowanie długotrwałych, zrównoważonych relacji z klientami jest możliwe. Odpowiedzialne pożyczanie stanowi naczelną zasadę, jaką powinny kierować się podmioty, zrzeszone w naszej organizacji. Istnienie „kodu postępowania” i jego ścisłe przestrzeganie są zobowiązaniem samorządów członkowskich do utrzymywania zdrowych zasad kredytowania i dbania o bezpieczeństwo rynku kredytowego – podkreśla Valentino Ghelli, Przewodniczący EUROFINAS.

Szczegółowe informacje o dokumencie „National codes of conduct form consumer lending”  można znaleźć na witrynie internetowej EUROFINAS  (www.eurofinas.org).

Źródło: KPF
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce-Związek Pracodawców