eurobank rozpoczął współpracę z Union Investment TFI. Klienci zyskali dostęp do IKE i IKZE

eurobank rozpoczął współpracę z Union Investment TFI. Klienci zyskali dostęp do IKE i IKZE
Źródło: eurobank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dodatkowe środki finansowe na emeryturę oraz brak podatku od zysków kapitałowych - to korzyści czekające na osoby, które decydują się na oszczędzanie w ramach III filaru. Taka oferta jest już dostępna w placówkach eurobanku.

W placówkach własnych @eurobanksa klienci mogą rozpocząć oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach #IKE i #IKZE #eurobank

Euro Bank S.A. nawiązał współpracę z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Union Investment. To jedno z największych TFI na polskim rynku – według danych na koniec września 2018 r. zarządzało aktywami o wartości 12,7 mld zł.

Dzięki temu od 28 listopada 2018 r. w placówkach własnych eurobanku klienci mogą rozpocząć oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Konta emerytalne prowadzone przez Union Investment TFI zostały uznane w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2017 r. za najlepsze tego typu rozwiązania na polskim rynku prowadzone przez TFI.

Zgromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę

– Oszczędzanie w celu zgromadzenia dodatkowych środków na przyszłą emeryturę staje się coraz popularniejsze wśród Polaków. W IKE i IKZE zgromadzili już oni około 10 mld zł. Chcieliśmy, by w ofercie eurobanku również znalazł się produkt służący do długoterminowego oszczędzania – mówi Arkadiusz Cempura, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej w eurobanku.

– Konta emerytalne, a szczególnie IKZE, są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób pracujących na własny rachunek lub dobrze zarabiających na etacie – pozwalają na stopniowe zbudowanie rezerwy finansowej, którą można przeznaczyć na nagłe wydatki albo zostawić na emeryturę. Dodatkowym atutem są niemałe ulgi podatkowe – w tym roku nawet do 1706 zł. Oprócz tego pieniądze inwestowane na koncie emerytalnym cały czas pracują, a to daje potencjał dodatkowego zysku – mówi Krzysztof Orlik, dyrektor Działu Sprzedaży Detalicznej w Union Investment TFI.

Podstawowe informacje na temat IKE i IKZE Union Investment TFI, dostępnych w eurobanku:

  • IKE/IKZE są prowadzone na podstawie umowy zawieranej przez klienta z Union Investment TFI na czas nieokreślony. eurobank jest dystrybutorem tych produktów.
  • Umowę może zawrzeć osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
  • IKE/IKZE nie mogą być prowadzone w ramach rejestrów wspólnych i rejestrów małżeńskich.
  • Pierwszej wpłaty na IKE/ IKZE klient musi dokonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy. Pierwsza wpłata nie może by niższa niż 1 tys. zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 100 zł.
  • Pieniądze mogą być lokowane w 4 portfelach: bezpiecznym, umiarkowanym, dynamicznym, indywidualnym. Różnią się one rozłożeniem środków pomiędzy subfunduszami w zależności od wieku posiadacza IKE/IKZE i jego poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego.
  • Posiadacz IKE/IKZE korzysta z możliwości zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty na IKZE wiążą się również z możliwością odpisania wpłat od podstawy opodatkowania w rozliczeniu PIT. Wypłata zgromadzonych środków z zachowaniem korzyści podatkowych następuje po spełnieniu określonych warunków, m.in. tym, że klient wypłaci je najwcześniej po ukończeniu 60. roku życia (IKE) lub 65. roku życia (IKZE).

Źródło: Informacja prasowa