Eryk Łon z RPP: nie należy wykluczać dalszego łagodzenia polityki pieniężnej NBP

Eryk Łon z RPP: nie należy wykluczać dalszego łagodzenia polityki pieniężnej NBP
Eryk Łon Fot. NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gdyby nowa odmiana Delta koronawirusa okazała się szczególnie niebezpieczna w okresie jesienno-zimowym, to mogłaby pojawić się potrzeba dodatkowej stymulacji monetarnej poprzez obniżkę stóp proc. lub zwiększenie skupu aktywów - napisał w artykule dla portalu Wgospodarce członek RPP Eryk Łon.

„(…) Aktualny i przewidywany poziom nastrojów konsumenckich przemawia za tym, aby obecnie nie rozpoczynać jeszcze fazy podnoszenia stóp procentowych” – napisał Łon.

„Co więcej nie wykluczam, że w przypadku, gdyby okazało się, że nowa odmiana Delta koronawirusa jest szczególnie niebezpieczna w okresie jesienno-zimowym, mogłoby dojść do zaistnienia takiej sytuacji makroekonomicznej, w której mogłaby pojawić się potrzeba dodatkowej stymulacji monetarnej, co mogłoby polegać na obniżce stóp procentowych, zwiększeniu skali skupu aktywów przez bank centralny lub połączeniu obu tych działań” – dodał.

Czytaj także: Prezes NBP: najlepszym rozwiązaniem dla gospodarki jest utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie i kontynuowanie działań, które w 2020 roku podjął NBP >>>

„Postawa wyczekująca” w polityce pieniężnej

Zdaniem Łona, warto poczekać na publikację inflacji listopadowej, przyjmując przynajmniej do tego momentu „postawę wyczekującą” w polityce pieniężnej.

Czytaj także: Projekcja NBP: inflacja CPI wyniesie 4,2 proc., PKB Polski wzrośnie o 5 proc. w 2021 r. >>>

Oznaki wygasania presji inflacyjnej

Według Łona widać oznaki wygasania presji inflacyjnej.

„(…) Pragnę zdecydowanie podkreślić wielką wagę, jaką ma umieszczenie w najnowszym komunikacie z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej fragmentu, który brzmi: 'inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności według wstępnych szacunków obniżyła się do najniższego poziomu od ponad roku’. Moim zdaniem można w związku z tym powiedzieć, że już obecnie mamy do czynienia z pojawieniem się pewnych symptomów wygasania presji inflacyjnej” – napisał.

Źródło: PAP BIZNES