Emmerson Evaluation dostarczy informacje o realnych cenach transakcyjnych nieruchomości w całej Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

emmerson.evaluation.01.250x88Emmerson Evaluation opracował E-VALUER, pierwszą i jedyną w Polsce bazę cen transakcyjnych z rynku nieruchomości. Bankom i spółkom oferuje dostęp do systemu w całości opartego na faktycznych cenach, po których zawierane są transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości w kraju. 

Dzięki wiarygodnym informacjom o cenach nieruchomości w danej lokalizacji, banki będą mogły dużo precyzyjniej niż dotychczas oceniać wartości zabezpieczeń przy udzielaniu kredytów hipotecznych oraz aktualizować portfele posiadanych zabezpieczeń. To z kolei pozwoli im lepiej dopasowywać warunki kredytów do konkretnych przypadków i poszczególnych kredytobiorców.

ksiazak.dariusz.emmerson.01.150x166Precyzyjna i odzwierciedlająca stan faktyczny wycena nieruchomości jest kluczowa w procesie kredytowym, bo definiuje wartość i jakość jego zabezpieczenia, na podstawie których bank szacuje ryzyko związane z kredytem. Konsekwencje obarczonej błędem wyceny nieruchomości odczuwa wprost kredytobiorca, gdyż od wyceny nieruchomości zależą np. wskaźnik LTV, maksymalna kwota kredytu, którego udzieli bank, oraz wysokość udziału własnego, którego zażąda. Przez złe wyceny nieruchomości, warunki kredytów hipotecznych często ulegają odchyleniu w stronę niekorzystną dla kredytobiorcy. Zwiększają one także ryzyko, że kredytobiorca będzie musiał zapewnić dodatkowe zabezpieczenie. I to nie tylko na etapie zaciągania kredytu, ale również w toku jego trwania, kiedy bank ponownie wycenia nieruchomość, aby utrzymać dozwolone wskaźniki LTV – zwraca uwagę Dariusz Książak, prezes zarządu Emmerson Evaluation.

Dbałość o jak najtrafniejsze dopasowanie warunków udzielanych kredytów do sytuacji finansowej kredytobiorców oraz do wartości kupowanych przez nich mieszkań jest wymagana od banków przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z wydaną przez KNF Rekomendacją J, przy szacowaniu wartości nieruchomości zabezpieczających kredyty hipoteczne, banki powinny korzystać z wiarygodnych źródeł, przede wszystkim z baz danych dostarczanych przez wyspecjalizowane firmy. Dotychczas były to bazy nie w pełni wykorzystujące dane transakcyjne, za to w głównej mierze oparte o wartości wyliczone wg założonych wzorów – czysto teoretyczne i uwzględniające dane z „wtórnego obiegu”, często nieobiektywne.

System E-VALUER ma bezwzględną zaletę – jest wiarygodny i precyzyjny. Jego przewaga wynika z dwóch aspektów. Po pierwsze, jako jedyna baza danych o nieruchomościach, E-VALUER zawiera wyłącznie dane o transakcjach, które rzeczywiście miały miejsce i zostały sfinalizowane, bez elementów szacowania wartości. Dane do bazy są na bieżąco pozyskiwane i opisywane przez osoby zajmujące się wyceną nieruchomości oraz analizami rynku, tj. Rzeczoznawców Majątkowych Emmerson Evaluation oraz dedykowanych specjalistów. Po drugie, E-VALUER liczy ponad 400 tys. transakcji, a ich liczba cały czas rośnie. E-VALUER obejmuje zasięgiem całą Polskę, łącznie z mniejszymi miastami. Dzięki swojej konstrukcji, czyli oparciu o dane transakcyjne, E-VALUER jako jedyna baza odzwierciedla to, co dzieje się na rynku mieszkaniowym i komercyjnym, i przez to najpełniej wypełnia główną ideę Rekomendacji J – mówi Dariusz Książak.

Baza E-VALUER jest zamknięta w dedykowanej aplikacji IT, pozwalającej na wielowymiarową analizę i tworzenie wielu typów raportów o rynku nieruchomości – nie tylko mieszkań, ale też nieruchomości komercyjnych. Jednocześnie jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami ujętymi w Rekomendacji J przez KNF.
131130.wykres.ceny.ofertowe.transakcyjne.01131130.wykres.ceny.ofertowe.transakcyjne.proc.01

Źródło: EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O.