Emerytury w rok od expose – konferencja BCC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

business.centre.club.01.250Konferencja Dialogu Społecznego

Emerytury w rok po expose - jak uczynić system bardziej efektywnym

19 listopada, poniedziałek, godz. 10.30

siedziba BCC, Pałac Lubomirskich,

przy pl. Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Marek Bucior – wiceminister Pracy i Polityki Społecznej

Prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC, minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Dr Maciej Bukowski – prezes Instytutu Badań Strukturalnych

Ewa Lewicka – b. Pełnomocnik Rządu ds. reformy Zabezpieczenia Społecznego

Dr Dariusz Stańko – Katedra US SGH

Spotkanie otworzy

Marek Goliszewski – prezes Związku Pracodawców BCC

a moderatorem będzie

Dr Wojciech Nagel – ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy, minister w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

W rok od expose premiera odpowiemy na pytania:

  • czy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest wypłacalny?
  • jaki będzie poziom przyszłych emerytur (stopa zastąpienia)?
  • jakie skutki dla długu publicznego miało przeniesienie części składki OFE do ZUS?
  • co lepsze: wielofilarowość czy jeden filar emerytalny?
  • dlaczego tak ważna jest różnorodność świadczeń emerytalnych?
  • jak powinien być skonstruowany system emerytalny w Polsce? – przykłady reform za granicą