Elastyczna i sprawna sieć bezprzewodowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dlon.technologie.01.250x202Kontroler sieci bezprzewodowej Motorola RFS6000 umożliwia bezprzewodowe przesyłanie głosu i danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw (od 2000 do 20 000 użytkowników) i zapewnia poprawę wydajności operacyjnej i obniżenie kosztu mobilności. 

Adaptacyjny punkt dostępowy wprowadza niezrównaną wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność i skalowalność w dostosowaniu sieci do mobilności biznesowej przy niskim całkowitym koszcie utrzymania.

Dzięki architekturze Wireless Next Generation (Wi-NG) firmy Motorola urządzenie RFS6000 umożliwia: obsługę sieci Wi-Fi, RFID, bezproblemowy roaming, samonaprawę, szerokopasmową łączność bezprzewodową 3G/4G w technologii backhaul, zabezpieczenia warstwowe, obszerny zestaw funkcji lokalizacyjnych, obsługę sieci 802.11n w tym sieci kratowej, scentralizowane zarządzanie itd.

Tanie i scentralizowane zarządzanie

Firma Motorola udostępnia narzędzia pozwalające uprościć codzienne zarządzanie rozwiązaniami przenośnymi i ograniczyć koszty. 

Przełącznik RFS6000 umożliwia jednolite zarządzanie sprzętem sieciowym, konfiguracją oprogramowania i zasadami sieciowymi, a także obejmuje wbudowane monitory procesów i narzędzia do rozwiązywania problemów.

Adaptacyjne punkty dostępowe zwiększające elastyczność sieci i odporność węzłów

Przełącznik RFS6000 wyposażono w funkcję, która upraszcza rozszerzanie komunikacji na lokalizacje zdalne, oddziały, małe i domowe biura, a także ogranicza koszt tego procesu. Punkty dostępowe AP-51X1 firmy Motorola można instalować w lokalizacjach zdalnych, zarządzanych centralnie przez centrum operacji sieciowych (Network Operations Center, NOC) za pośrednictwem przełącznika RFS6000. Maksymalizacja korzyści i minimalizacja kosztów — w siedzibie i w terenie

Architektura Wi-NG firmy Motorola zapewnia jedną infrastrukturę dla telefonii głosowej i przesyłania danych w przedsiębiorstwie i poza nim, co pozwala na ograniczenie kosztów instalacji i obsługi.

Ekonomiczne, kompleksowe, wysokowydajne usługi głosowe

Obsługa sieci VoWLAN umożliwia korzystanie z tanich usług komunikacji głosowej, takich jak funkcja „push-to-talk” i inne, przez pracowników znajdujących się w budynkach i poza nimi, na przykład na podwórzu.

Bezpieczeństwo telefonii głosowej i przesyłania danych w przedsiębiorstwie

Kompleksowe funkcje zabezpieczeń sieciowych zapewniają bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej oraz stałą zgodność z przepisami państwowymi, takimi jak HIPAA i PCI.

Rozszerzalność i skalowalność — prawdziwa platforma na teraz i na przyszłość

Gniazdo ExpressCard™ umożliwia dodanie karty szerokopasmowej (3G/4G) zapewniającej nadmiarowe połączenie bezprzewodowe WAN i zwiększającej elastyczność zdalnych oddziałów przedsiębiorstwa. Możliwość zgrupowania nawet 12 przełączników RFS6000 zapewnia wysoką skalowalność, wymaganą w przypadku instalacji w dużych przedsiębiorstwach.

Podnoszenie poprzeczki wydajności klasy korporacyjnej

Architektura przełączników RFS6000, zaprojektowanych do obsługi instalacji korporacyjnych o dużej przepustowości, obejmującą procesory wielordzeniowe i wielowątkowe, umożliwia obsługę od 2000 do 20 000 urządzeń przenośnych oraz do 48 punktów dostępowych typu Dual Radio ze standardem 802.11 a/b/g. Ponadto przełącznik obsługuje standard 802.11n, co umożliwia przełączanie w przypadku usterki oraz zarządzanie klastrem w celu zapewnienia dużej dostępności.

Dystrybutorem rozwiązań dla sieci bezprzewodowych firmy Motorola na rynku polskim jest firma Koncept-L S.A. (więcej informacji tutaj)

Źródło: Koncept-L S.A.