Ekonomiści: badania koniunktury NBP sygnalizują utrzymanie się podwyższonej presji inflacyjnej

Ekonomiści: badania koniunktury NBP sygnalizują utrzymanie się podwyższonej presji inflacyjnej
Źródło: Narodowy Bank Polski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najnowsze badania NBP koniunktury w sektorze przedsiębiorstw (Szybki Monitoring), pokazujące mocne perspektywy popytu, wzrostu zatrudnienia i narastanie presji płacowej, sygnalizują utrzymanie się podwyższonej presji inflacyjnej w Polsce - oceniają ekonomiści.

„Obraz, jaki wyłania się z badania NBP, pokrywa się z naszą oceną procesów gospodarczych” – podają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Otwieraniu się gospodarki będzie towarzyszyć silna poprawa koniunktury i narastająca presja popytowa.

To, w kontekście utrzymujących się problemów podażowych, będzie generować zwiększoną presję na wzrost cen. Nawet jeżeli w przyszłym roku problemy po stronie podaży uda się rozwiązać, gospodarka, naszym zdaniem, będzie rozwijać się w tempie powyżej potencjalnego PKB i presja popytowa na wzrost cen będzie narastać” – dodają.

Czytaj także: Koniunktura NBP: przed firmami wyraźna poprawa sytuacji? 31,5 proc. przedsiębiorstw zwiększy zatrudnienie w III kw., najwięcej w historii badań >>>

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao, obserwacje płynące w najnowszego Szybkiego Monitoringu malują optymistyczny obraz gospodarki – dobrą kondycję krajowego rynku pracy, dynamiczną odbudowa koniunktury oraz perspektywę wyraźnego odbicia inwestycji przedsiębiorstw.

„Te wszystkie czynniki mogą stanowić ryzyko w górę dla rynkowych prognoz PKB za II kw. 2021 r. oraz są podstawą dla podtrzymania dobrych nastrojów w gospodarce” – dodali.

(…) Niemniej jednak, mimo licznych pozytywnych informacji, równie wiele tu argumentów za utrzymywaniem się inflacji na podwyższonym poziomie w najbliższych kwartałach.

Ekonomiści Banku Millenium pozytywnie oceniają poprawę ocen w zakresie inwestycji firm, co, ich zdaniem, daje szanse na szeroki charakter wzrostu gospodarczego i utrzymania go na solidnym poziomie.

Jednocześnie na podwyższonym poziomie utrzymywać się będzie presja inflacyjna.

„Taka ocena perspektyw koniunktury stanowi argument dla zwolenników szybszej normalizacji polityki pieniężnej” – dodają. 

Źródło: PAP BIZNES