Ekologiczne Busko-Zdrój

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kolejnym  uzdrowiskiem, które zgłosiło swój akces do pierwszej edycji  konkursu EKO HESTIA SPA,  jest  Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim, którego początki sięgają XII wieku.  W herbie miejscowości nieprzypadkowo znalazło się słońce, gdyż roczna ilość godzin słonecznych  (1151) jest tu jedna z najwyższych w Polsce.  To również stolica  Ponidzia, wciąż stosunkowo krainy mało znanej, za niezwykle atrakcyjnej turystycznie krajobrazowo i bogatej w kulturowe dziedzictwo.

Znana podróżniczka i autorka wielu filmów oraz książek, Elżbieta Dzikowska napisała w jednej z nich: „że Busko Zdrój działa magicznie – wiadomo od dawna, a przynajmniej od 1836 roku, kiedy otwarto tu uzdrowisko z przepięknymi Łazienkami, zaprojektowanymi przez Henryka Marconiego. Odtąd ściągają tu kuracjusze z całej Polski, i nie tylko, aby korzystać z miejscowych wód, a zwłaszcza cudotwórczych kąpieli siarczkowych”.

Słońce, uwiecznione w herbie miasta, odgrywa również wyjątkowo ważną rolę w proekologicznych inwestycjach. zgłoszonych do konkursu, związanych z instalacjami solarnymi oraz fotowoltaicznymi. W ramach projektu, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  wyposażono w baterie słoneczne 1665 domów mieszkalnych i miejską pływalnię, a park zdrojowy uzyskał  oświetlenie z ogniw fotowoltaicznych.  Cały program uzupełniono kompleksową modernizacją miejskiego oświetlenia ulic, wprowadzając blisko 5 tysięcy energooszczędnych lamp LED-owych. Koszt na 1 mieszkańca tych inwestycji to 695 zł. W ten sposób miasto uzyskało nie tylko duży zastrzyk energii z odnawialnych źródeł, ale i znaczne ograniczenie emisji  CO2.

W całej gminie objętych zorganizowaną zbiórką odpadów jest 100% gospodarstw domowych, z których ponad 85% prowadzi  ich segregację. Zmodernizowano gminną oczyszczalnią ścieków, a w roku ubiegłym wybudowano słoneczną suszarnię osadu ściekowego. W najbliższym czasie planuje się też wprowadzenie niskoemisyjnego transportu miejskiego, stworzenie  zintegrowanego systemu  parkowania i  programu rozbudowy ścieżek rowerowych oraz sieci rowerów miejskich.  Prowadzi się również aktywną edukację ekologiczną i obywatelską, skierowaną bezpośrednio do dzieci i młodzieży, m.in. dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz  segregacji i gospodarki odpadami komunalnymi.

Na działania proekologiczne w latach 2010-2015 (które oceniane są w ramach konkursu) gmina Busko Zdrój przeznaczyła łącznie ponad 43 mln zł, ze źródeł zewnętrznych uzyskując na ten cel aż 110 mln zł!  Zapytaliśmy burmistrza Buska, Waldemara Sikorę na co przeznaczyłby 100 tys. zł nagrody, gdyby został głównym laureatem  konkursu EKO HESTIA SPA (dla przypomnienia – organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Grupę ERGO  Hestia).  Okazało się, że kwota ta zostałaby wykorzystana jako tzw. wkład własny w kolejne projekty, związane z ochroną środowiska, m.in. dalszy  rozwój terenów zieleni, utworzenie szlaku edukacji ekologicznej,” poprawę efektywności  energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”  czy rozwój ekologicznego transportu.

Odwiedzając Busko Zdrój po blisko 10 latach przerwy, byłem pod dużym wrażeniem wielu pozytywnych zmian w uzdrowisku, które w tym czasie tu zaszły. Większość z nich związana jest niewątpliwie z przyjętym priorytetem ochrony środowiska i proekologicznymi inwestycjami i projektami, na które udało się uzyskać ogromne dofinansowanie zewnętrzne. Warto się o tym przekonać, odwiedzając to uzdrowisko na własną rękę, przy okazji korzystając z wielu uroków całego Ponidzia.

Wojciech Fułek
(długoletni samorządowiec z Sopotu, pisarz i scenarzysta,
Wiceprezes Europejskiego Związku Uzdrowisk,
jeden z jurorów konkursu EKO HESTIA SPA)