EGB Investments S.A. – rekordowe wyniki spółki za 2011 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

egb.investments.s.a.250x17 kwietnia firma EGB Investments S.A. opublikowała raport za 2011 rok. Spółka wypracowała rekordowe wyniki w całej swojej historii, poprzez osiągnięcie zysku ze sprzedaży 4,6 mln zł, co stanowiło 364% zysku z roku ubiegłego. Bardzo dobre wyniki firmy pozwalają na to, by podzielić się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem i wypłacić dywidendę. Ponadto EGB Investments S.A. zamierza w 2012 r. kontynuować Program Emisji Obligacji, by pozyskać fundusze na zakup portfeli wierzytelności.

Dobre wskaźniki finansowe

Spółka EGB Investments S.A. zgodnie z prognozami zrealizowała zysk netto na poziomie 5,6 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży w 2011 roku osiągnęły poziom 23,7 mln zł, czyli o 8,3 mln więcej niż w 2010 roku. Ogólny przychód firmy wyniósł 28,8 mln, co stanowiło 135% przychodów z roku poprzedniego. Rentowność sprzedaży Spółki wzrosła o 11,2 pkt. proc. do poziomu 19,4%. Dobre wyniki finansowe przełożyły się na decyzję Zarządu firmy, który złoży wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, by część wypracowanego w 2011 r. zysku wypłacić akcjonariuszom w formie dywidendy i tym samym dołączyć do grupy spółek, które prócz wzrostu wartości akcji dają Akcjonariuszom dodatkowe korzyści finansowe.

Zyskowne inwestycje

Znaczącą inwestycją firmy w 2011 r. było skierowanie na drogę elektronicznego postępowania upominawczego 26,4 tys. spraw. Spółka uzyskała do tej pory 25,8 tys. nakazów zapłaty. Oznacza to zarówno pełną realizację planów w tym zakresie, jak też dopełnienie procesu dochodzenia należności o kolejny, istotny element, jakim jest postępowanie egzekucyjne. Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje e-sąd, rośnie posiadany przez Spółkę portfel wierzytelności z prawomocnymi wyrokami, którego dochodzenie będzie praktycznie nieograniczone w czasie. W 2012 roku EGB Investments S.A. zamierza zwiększać intensywność działań związanych z kierowaniem spraw do egzekucji.

W roku 2011 roku Spółka zakupiła wierzytelności o łącznej wartości 561,6 mln zł w stosunku do 150,7 tys. dłużników, co stanowi wzrost w porównaniu do 2010 r. zarówno pod względem wartości (70,3 mln zł w 2010 r.), jak i liczby nabytych wierzytelności (69,7 tys. w 2010 r.). W 2011 r. w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji EGB Investments S.A. pozyskała 28,3 mln zł, które przeznaczyła na zakup portfeli wierzytelności. Kontynuacja tych działań przełoży się na wzrost przychodów i wyników Spółki w 2012 roku i kolejnych latach.

Firma w 2011 roku prowadziła działania mające na celu wzrost wartości portfela wierzytelności własnych. Założenia te wynikały z ogólnej tendencji rynkowej, która wskazywała na zainteresowanie dostawców wierzytelności zbywaniem portfeli oraz wewnętrznej strategii związanej z budowaniem stabilnych źródeł przychodów.

Dynamiczny rozwój spółki

„Opublikowany raport roczny udowadnia naszym klientom i inwestorom, że założony plan strategiczny jest konsekwentnie przez nas wypełniany. W tym roku kontynuujemy rozwój naszej Spółki, prowadząc obsługę portfeli na zlecenie oraz realizując Program Emisji Obligacji, by pozyskać kolejne 10 mln zł na zakup nowych pakietów wierzytelności” – mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

Wszystkie umowy podpisane przez EGB Investments S.A. w 2011 roku, dodatkowo umocniły ciągłość działalności biznesowej i zapewniły napływ do spółki nowych perspektywicznych wierzytelności do obsługi.

Aby zobaczyć pełny raport roczny EGB Investments za rok 2011 kliknij tutaj.

Źródlo: EGB Investments S.A.