EGB Investments S.A. opublikowała raport za trzeci kwartał

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

egb.investments.s.a.250xCzterokrotny wzrost zysku netto w porównaniu do trzech kwartałów roku 2010 oraz wzrost rentowności sprzedaży w samym kwartale o ponad 28 pkt. proc. w odniesieniu do roku ubiegłego - w opublikowanym dziś raporcie spółka EGB Investments S.A. prezentuje zbiorcze dane finansowe oraz podsumowuje osiągnięcia ostatnich miesięcy. W świetle osiągniętych wyników zarząd spółki podtrzymuje stanowisko, że EGB Investments S.A. jest w stanie zrealizować ambitne założenia biznesowe przyjęte na 2011 rok.

Zysk netto Spółki za trzeci kwartał 2011 r. wyniósł 1,54 mln zł wobec 555,48 zł za trzeci kwartał 2010 r., przy przychodach ze sprzedaży w wysokości odpowiednio 7,3 mln zł i 3,4 mln zł. Narastający wynik netto EGB Investments S.A. za trzy kwartały br. wyniósł 4,0 mln zł, co oznacza czterokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (1,1mln zł). Spółka zanotowała także 70 proc. wzrost w zakresie przychodów ze sprzedaży, które narastająco od początku roku wyniosły 17,4 mln zł wobec 10,2 mln zł w roku ubiegłym.

„Wyniki jakie dziś prezentujemy bardzo nas cieszą i jestem pewien, że zadowolą też naszych inwestorów” – mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. „Na początku tego roku przedstawiliśmy ambitne założenia biznesowe. Jestem dumny, że prezentowane dziś dane potwierdzają zdolność spółki do spełnienia wysoko postawionych oczekiwań.”

Trzeci kwartał 2011r. przebiegł pod znakiem ważnych inwestycji. Spółka zakupiła między innymi wierzytelności o łącznej wartości ponad 11 mln zł a do obsługi w ramach zlecenia pozyskała portfel o wartości 36,4 mln zł. Ponadto wyemitowała dwie serie obligacji, pozyskując kwotę 8 mln zł, którą przeznaczono na finansowanie zakupów kolejnych pakietów należności.

W październiku 2011 r. spółka dokonała w wymaganym terminie spłaty pierwszych kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji serii A i B. Natomiast akcje Spółki zostały zakwalifikowane do indeksu NewConnect Lead, na którym znajdują się akcje 10 spółek, spośród ponad 300 notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W czwartym kwartale 2011 r. EGB Investments S.A. zamierza dopełnić realizacji zaprezentowanych rynkowi założeń biznesowych. Spółka wypełniać je będzie przede wszystkim poprzez osiągnięcie założonego wyniku finansowego, realizację przychodów na wysokim poziomie, a także przekroczenie liczby 25 tysięcy spraw kierowanych do e-sądu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Ponadto spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments S.A., podejmowała będzie na szersza skalę promocję Elektronicznego Systemu Windykacji jako nowatorskiego narzędzia zarządzania wierzytelnościami dla przedsiębiorców sektora MSP.