Edukować zamiast straszyć odwróconą hipoteką! Bezpieczne renty dożywotnie dostępne są już teraz

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pieniadze.zloty.01.250x167Od czterech lat urzędnicy straszą emerytów i ostrzegają przed korzystaniem z renty dożywotniej. Nakłaniają również do powstrzymania się od decyzji, twierdząc, że powinni oni poczekać na specjalną ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom polityków ustawa może nie zostać wprowadzona nawet w ciągu najbliższych 2 lat.

Potwierdzają to ostatnie wypowiedzi Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów. Zdaniem ekspertów najlepszym rozwiązaniem dla emerytów w obecnej sytuacji jest więc edukacja na temat dostępnych już dziś zabezpieczeń w rencie dożywotniej.

W związku z niewystarczającymi świadczeniami emerytalnymi osoby starsze od lat, podpisują umowy renty dożywotniej, które umożliwiają im uzyskanie dodatkowych pieniędzy w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Otrzymane w ten sposób pieniądze są często jedynym sposobem na zapewnienie sobie godnego życia na emeryturze. Jak wynika z badań FH Familia, aż 46% klientów przeznacza rentę dożywotnią na wydatki codzienne, a niewiele mniej, bo 37% na leki. Jednak zanim seniorzy podpiszą umowę muszą wiedzieć, kiedy ich interes jest właściwie zabezpieczony i na jakie elementy umów powinni w szczególności zwrócić uwagę. Dlatego zamiast ostrzegać emerytów przekazujmy im rzetelne informacje dotyczące renty dożywotniej.

Bezpieczeństwo możliwe już teraz

Z ostatnich wypowiedzi Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów, można wnioskować, że prace nad ustawą są na tym samym etapie, jak trzy lata temu i nie należy spodziewać się jej w najbliższym czasie. Jednak jak podkreślają eksperci, już teraz, bez wprowadzania w życie nowej regulacji możliwe jest oferowanie bezpiecznej renty dożywotniej w oparciu o odpowiednie zapisy w umowach.

Najważniejszym zapisem jest niezbywalne prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości wpisane w akcie notarialnym. Dzięki temu zabezpieczeniu klient ma bezwzględnie obowiązujące prawo mieszkania do końca życia w swoim mieszkaniu. Kolejnym ważnym zabezpieczeniem jest hipoteka umowna, która zabezpiecza wypłatę renty dożywotniej. Zabezpieczenie to stawia seniora w pozycji bezpiecznej do odzyskania należnej mu renty w sytuacji, gdy fundusz zaprzestanie wywiązywania się z warunków umowy. Trzecim, istotnym zapisem jest oświadczenie funduszu o poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 par. 1 pkt. 5 KPC, który ułatwia seniorowi dochodzenie swoich należności.” – mówi mecenas Arkadiusz Karasiński.

Dzięki zapisom wskazanym przez mecenasa Arkadiusza Karasińskiego klienci mogą być spokojni o prawo do dożywotniego zamieszkania w swoim mieszkaniu i mieć pewność comiesięcznych wypłat pieniędzy bez względu na sytuację finansową firmy, ponieważ zabezpieczenia ustanawiane są na będącej w posiadaniu klienta nieruchomości. „Nie bez znaczenia jest również wybór instytucji która świadczenie to oferuje, gdyż jej kapitał jest dodatkowym gwarantem stabilności świadczeń.” – dodaje mecenas.

Fundusz Hipoteczny Familia wprowadził powyższe zapisy do umów już na samym początku działalności. Dzięki temu interesy wszystkich Klientów są zabezpieczone w najwyższym stopniu. Seniorzy, którzy podpisują z nami umowy, są w stanie sami zweryfikować, czy proponowane przez nas rozwiązania są dla nich korzystne i w pełni bezpieczne, gdyż aż 80% klientów to osoby z wyższym oraz średnim wykształceniem. Są to m.in. prawnicy, dziennikarze, czy wykładowcy akademiccy. Ich podejście do świadczeń oferowanych przez FH Familia wynika m.in. z lepszego zrozumienia aspektów prawnych związanych z podpisaniem umowy z naszą firmą.„- mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Funduszu Hipotecznego Familia.

Fundusz Hipoteczny Familia oferuje seniorom rentę dożywotnią w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego (art. 906-908). Klienci, co miesiąc do końca życia otrzymują określoną kwotę pieniędzy w zamian za przeniesienie własności mieszkania, domu lub działki na fundusz hipoteczny. Wysokość świadczenia zależy od wartości nieruchomości, wieku oraz płci klienta. Ze świadczenia mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, które są właścicielami mieszkania (domu, działki).

Źródło: Fundusz Hipoteczny Familia SA