Edukacja: Konkurs Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove Konkurs na esej dla studentów, pracowników naukowych i pracowników sektora finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nzb.2015.k2.foto.029.250xFilozofia Arystotelesa miała wpływ na niemal każdą dziedzinę naszego życia, na sposób rozumienia i oceniania rzeczywistości. Nie inaczej też było w przypadku stworzonego przez Arystotelesa terminu etyka, który dziś jest powszechnie stosowany, odmieniany przez wszystkie przypadki i definiowany na nowo w oparciu o zmieniające się trendy, rozwijający się świat, tworzone ruchy społeczno-polityczne. Niezmiennie jednak etyka oznacza pewien katalog ludzkich zachowań, zawsze rozumiany w kategoriach pozytywnych, wskazujących pewien pożądany stan, katalog wartości i zachowań.

Agnieszka Wicha

Etyka ujmowania w kategorii katalogu norm moralnych stanowi istotny element i zasadniczy trzon każdej dziedziny ludzkiej działalności. To właśnie określony przez dane środowisko, grupę społeczną, zbiór wartości i zasad wskazuje zachowania pożądane i piętnuje zachowania odbiegające od przyjętego systemu wartości. Tak pojmowana etyka pozwala każdemu człowiekowi odnaleźć się w danej przestrzeni społecznej, poruszać się w pewnych granicach i móc podejmować decyzje na podstawie przyjętego katalogu właściwych postępowań. Każdy człowiek potrzebuje wskazówek postępowania, pomocy w odpowiedzi na pytanie, jak powinien postąpić, w momencie, w którym „coś” budzi jego moralną wątpliwość. Materia moralności, zasad i wartości jest niezwykle trudna do zdefiniowania i określenia, nie jest czymś, co można zmierzyć, zważyć, poddać ilościowemu badaniu lub określić za pomocą wzoru matematycznego. Niezliczona ilość niuansów, niedookreślonych zdarzeń i czynników określanych jako dobre, złe lub wątpliwe sprawia, że każdy natrafia w swoim życiu na wewnętrzny dysonans bądź konflikt interesów. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z wątpliwością w zakresie moralnej oceny danego zachowania, sięgamy po normy etyczne. Wiele grup zawodowych w tym celu wypracowało i stworzyło branżowe kodeksy etyczne. To one stanowią zbiór wartości priorytetowych i uznanych za najcenniejsze dla danej grupy, przedstawiają również swoisty manifest programowy i narzędzie dla wychowywania kolejnych pokoleń na podstawie tych samych i niezmiennych zasad.

Doniosłość zasad etycznych opiera się zasadniczo na ich trwałości w czasie, a właściwie ich ponadczasowości. Sumienność, rzetelność, szczerość, prawdomówność są cnotami równie ważnymi i cennymi 500 lat temu, jak i teraz, natomiast sytuacje, które są potencjalnym źródłem konfliktu moralnego pomiędzy byciem przyzwoitym a nie byciem nim, znacząco zmieniły się na przestrzeni wieków. Postęp technologiczny, rozwój świata, ewolucja kapitalizmu, rozwój państw i gospodarek, proces globalizacji, zmiana w zakresie relacji międzyludzkich znacząco wpłynęły na nie tyle redefinicję ele mentarnych zasad etycznych, ile na powstanie zupełnie nowych okoliczności, w których normy etyczne mogą być naruszane, na powstanie zupełnie nowych stanów faktycznych, trudnych wyborów, przed którymi staje współczesny człowiek. Potrzeba dostosowania zasad etycznych, przełożenia ich na język współczesności i wypracowania metod właściwego ich inkorporowania do współczesnego świata stała się przyczynkiem do wzmożonej debaty o roli etyki w zmieniającym się świecie.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI