EDS 2012.04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2012.01.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2012)

  • Temat numeru: Centrum Nauki Kopernik Gala jubileuszowa 5.VI. ZAPRASZAMY!
  • Analiza rynku PPP w Polsce - Pod rządami pierwszej ustawy o PPP z 28 lipca 2005 r. nie uruchomiono żadnego projektu PPP. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się najczęściej: zbytnią restrykcyjność regulacji, ograniczenia podmiotowe i przedmiotu PPP, niesprzyjający klimat polityczny, brak wiedzy i umiejętności.
  • Za wcześnie na podsumowania (?) - Dwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu, kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą, wydarzyło się wiele.