eds.2012.01.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń - marzec 2012)

 • Temat numeru: UEFA 2012: EURO 2012 - Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań
 • Wszyscy jesteśmy gospodarzami Powierzenie przez UEFA zadania zorganizowania rozgrywek finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność za całość zagadnień związanych z organizacją imprezy.
 • Samorządowa Akademia Umiejętności Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (spółka zależna Związku Banków Polskich) i kwartalnik "Europejski Doradca Samorządowy" wraz z Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. - najstarszą w Polsce akredytowaną organizacją szkoleniową ATO i doradczą ACO - utworzyły Samorządową Akademię Umiejętności - SAU.

Europejski Doradca Samorządowy

Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2015

eds.2015.okladka.314x400Europejski Doradca Samorządowy 2015:

 • Co zmienić w samorządach? Dwugłos Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Od-nowa
 • Strategia i zarządzanie JST – Potrzeba zmian: Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie oraz sytuacja ekonomiczna i społeczno-polityczna w Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach, z którymi jesteśmy najsilniej powiązani gospodarczo, będą miały rosnący wpływ na rozwój gospodarczy i możliwe problemy polityczne Polski.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji: Kompleksowe podejście do problemów rozwoju lokalnego powinno zawierać nie tylko strategię rozwoju inwestycji, ale również podejmowanie działań, które będą mogły przynieść rozwiązania dla konkretnych problemów występujących na danym terenie.

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2014

eds.2014.okladka.284x400Europejski Doradca Samorządowy 2014:

 • Raport 2014: Finansowanie rozwoju 2020
 • Rewitalizacja miast w perspektywie finansowej 2014-2020: Rewitalizacja miast jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej perspektywy finansowej. Ponad 20 proc. powierzchni polskich miast jest dotkniętych zjawiskami degradacji. Ujęcie rewitalizacji jako kompleksowego, interdyscyplinarnego procesu przemian ukierunkowanego na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu to efekt długoletniej debaty i praktyki polskich miast.
 • Jak zatrzymać nadmierne zadłużanie się samorządów? Zadłużanie się samorządów jest zjawiskiem niepożądanym i należy minimalizować jego negatywny wymiar. Choć ocena deficytu zależy w jakimś stopniu od celu, na jaki dług został zaciągnięty i realnej możliwości jego spłaty, zadłużanie się musi respektować zasadę solidarności międzygeneracyjnej.
CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2013

eds.2013.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy 2013:

 • Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych.
 • Egzogeniczne i endogeniczne czynniki sukcesów i porażek projektów JST: Ponad dwadzieścia lat obserwacji zmian w sposobie funkcjonowania subsektora samorządowego, w tym przedsięwzięć podejmowanych przez JST w okresie przedakcesyjnym i już w okresie pełnoprawnego uczestnictwa Polski w UE, skłania do analizy i refl eksji nad uwarunkowaniami sukcesów i porażek projektów samorządowych.
 • Próba oceny rozwoju polskiego rynku PPP: Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie demokratyczne kraje gospodarki rynkowej: w jaki sposób, przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne dotyczące wolumenu i standardu świadczenia usług publicznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2012.10-12 (październik – grudzień 2012)

eds.2012.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik – grudzień 2012)

 • Innowacje, konkurencyjność, rozwój – Zamiast podsumowania.
 • Minister Elżbieta Bieńkowska: Zbliżamy się do unijnej średniej.
 • Ciąg dalszy nastąpi. Tegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji dla JST, zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, z udziałem niżej podpisanego po raz trzeci zamknęła pewną cezurę. Ewolucja formuły, tak w zakresie czasu i miejsc naszych spotkań, jak problematyki, nie była przypadkowa.
 • Strategie regionalne – Jak sprostać wyzwaniom Europy 2020? Strategia rozwoju województwa to podstawowe i najważniejsze narzędzie polityki regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa. Jest dokumentem przedstawiającym wizję rozwoju regionu w określonej perspektywie czasowej.
CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2012.07-09 (lipiec – wrzesień 2012)

eds.2012.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec – wrzesień 2012)

 • Temat numeru: Innowacje, konkurencyjnosc, rozwój Edukacja gwarancja sukcesu
 • MAKROEKONOMICZNE KONSEKWENCJE REGULACJI FINANSOWYCH WOBEC JST Od kilku lat trwa coraz bardziej goracy spór, a moze juz kon ikt; raz otwarty a najczesciej ukryty, miedzy sektorem rzadowym a sektorem samorzadowym w obszarze regulacji i nansów1. Obie strony sporu maja swoich sojuszników i zaplecze selektywnie dobieranych argumentów.
 • INTERNET SZEROKOPASMOWY TRAFIA POD STRZECHY Według danych Banku Swiatowego w krajach o niskim i srednim poziomie dochodów kazdorazowy wzrost penetracji łaczy szerokopasmowych o 10 punktów procentowych przekłada sie na zwiekszenie wzrostu gospodarczego o 1,38 punktu procentowego.
CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2012.04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

eds.2012.01.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień – czerwiec 2012)

 • Temat numeru: Centrum Nauki Kopernik Gala jubileuszowa 5.VI. ZAPRASZAMY!
 • Analiza rynku PPP w Polsce – Pod rządami pierwszej ustawy o PPP z 28 lipca 2005 r. nie uruchomiono żadnego projektu PPP. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się najczęściej: zbytnią restrykcyjność regulacji, ograniczenia podmiotowe i przedmiotu PPP, niesprzyjający klimat polityczny, brak wiedzy i umiejętności.
 • Za wcześnie na podsumowania (?) – Dwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu, kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą, wydarzyło się wiele.
CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2011.07-09 (styczeń – marzec 2012)

eds.2012.01.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń – marzec 2012)

 • Temat numeru: UEFA 2012: EURO 2012 – Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań
 • Wszyscy jesteśmy gospodarzami Powierzenie przez UEFA zadania zorganizowania rozgrywek finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność za całość zagadnień związanych z organizacją imprezy.
 • Samorządowa Akademia Umiejętności Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (spółka zależna Związku Banków Polskich) i kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy” wraz z Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. – najstarszą w Polsce akredytowaną organizacją szkoleniową ATO i doradczą ACO – utworzyły Samorządową Akademię Umiejętności – SAU.
CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2010.07-09 (lipiec – wrzesień 2010)

eds.2010.09.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec – wrzesień)

 • Temat numeru: Konferencje dla JST: „Wiedzieć, znaczy zarabiać”.
 • Czym jest innowacja. Innowacja, innowacyjność stały się hasłami stanowiącymi o nowoczesności oraz o konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Polska topi pieniądze w powodziach. Od powodzi tysiąclecia NIK sporządza raporty na temat stanu zabezpieczeń polskich rzek.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2010.10-12 (październik – grudzień 2010)

eds.2010.12.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik – grudzień 2010)

 • Temat numeru: Wnioski i rekomendacje: „Wiedzieć, znaczy zarabiać”.
 • Z perspektywy WESTLB…: Oczekiwane są nowe możliwości finansowania pozabudżetowego: klarowne i poprawnie umocowane.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – szansa czy konieczność? Byliśmy pionierem na etapie tworzenia prawa, jesteśmy outsiderem na etapie jego wykorzystania.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2011.01-03 (styczeń – marzec 2011)

eds.2011.01.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń – marzec 2011)

 • Temat numeru: Budżet Fundamentem rozwoju.
 • Samorządy nauczyły się najszybciej: W 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poświadczyło w Komisji Europejskiej wydatki na kwotę 35,7 mld zł
 • Prąd drożeje – zgasną żarówki? Wysoka cena energii elektrycznej będzie w najbliższych latach największą barierą rozwoju polskiej gospodarki.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2011.04-06 (kwiecień – czerwiec 2011)

eds.2011.04.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień – czerwiec 2011)

 • Temat numeru: INNOWACJA MOTOREM NAPEDOWYM GOSPODARKI
 • PAŃSTWO I PRAWO MUSZĄ BYĆ PRZYJAZNE LUDZIOM: Z prof. dr. hab. Andrzejem Rzeplińskim – prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Maciej Małek.
 • POLITYKA SPÓJNOŚCI PRZYNOSI EFEKTY? Nie ma wątpliwości, że polityka spójności realizowana w Polsce od 2004 r. zaowocowała wymiernymi efektami. Doprowadziła do zwiększenia głównych wskaźników makroekonomicznych.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Doradca Samorządowy

EDS 2011.07-09 (lipiec – wrzesień 2011)

eds.2011.07.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec – wrzesień 2011)

 • Temat numeru: Wiedzieć,znaczy zarabiać
  • Zarządzanie finansami w JST
  • Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych
 • Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie upowszechniania PPP w Polsce: Partnerstwo publiczno-prywatne jest skuteczną i efektywną metodą zwiększania wolumenu i jakości usług publicznych. Doświadczenia znakomitej większości krajów europejskich są tego dobrą egzemplifikacją.
 • W Gdańsku o trudnych wyzwaniach z europejskiej perspektywy Z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego i przy udziale polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim odbyła się 9 września w Gdańsku konferencja poświęcona wykorzystaniu europejskich instrumentów na rzecz zatrudnienia.
CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1