ECON: obniżone opłaty interchange również dla kart biznesowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter


karta.platnicza.01.400x271Ustawowy limit wysokości opłat interchange dotyczyć będzie wszystkich operacji kartowych - taką propozycję wysunięto podczas posiedzenia Komisji do spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON). To istotna zmiana w stosunku do pierwotnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie opłat interchange, który przewidywał objęcie limitem wyłącznie transakcji dokonywanych przez konsumentów. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej zmianom w zakresie opłaty interchange informację o najnowszych propozycjach ECON potwierdził Paweł Bułgaryn - koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Ministerstwa Finansów.

Nowa propozycja może oznaczać zmianę w polityce regulacyjnej Parlamentu Europejskiego odnośnie opłat pobieranych za transakcje kartowe. Dotychczas dążenie do ustawowego obniżenia interchange fee motywowane było przede wszystkim interesem konsumentów. Niższe opłaty miały zachęcić najmniejsze sklepy i punkty usługowe do instalacji terminali kartowych – a w konsekwencji konsumenci uzyskaliby możliwość zapłaty kartą również w przypadku niewielkich, kilkuzłotowych transakcji.

Rozszerzenie regulacji również na transakcje B2B oznacza, że głównym beneficjentem nowego prawa stanie się akceptant – i to nie tylko ten reprezentujący sektor MSP. Wręcz przeciwnie – głównym beneficjentem obniżenia opłat interchange w przypadku kart biznesowych będą duzi dostawcy, obsługujące zakupy korporacyjne: stacje paliw, sieciowe hurtownie i sklepy wielkopowierzchniowe. W najmniejszym stopniu skorzystają z nowych rozwiązań mikroprzedsiębiorcy – zarówno ci będący akceptantami, jak i posiadacze kart płatniczych. Dla drobnego handlu detalicznego największe znaczenie mają transakcje dokonywane przez konsumentów, a więc celem strategicznym pozostaje przekonanie tej grupy klientów do płacenia kartą nawet za drobne zakupy. Z kolei jako klienci posiadacze małych firm mogą korzystać z karty dołączonej do prywatnego rachunku bankowego; wielu mikroprzedsiębiorców wykorzystuje zresztą osobiste konto również dla celów działalności gospodarczej.

Wymuszona obniżka opłat interchange dla użytkowników kart biznesowych może się również przyczynić do ograniczenia programów promocyjnych powiązanych z tymi instrumentami płatniczymi. Dziś korporacyjny posiadacz kart płatniczych nierzadko może liczyć na atrakcyjną ofertę dodatkową – od rabatów na wybrane produkty i usługi po kredyty i ubezpieczenia na dogodnych warunkach. Po narzuconej obniżce opłat interchange dodatkowe promocje mogą się po prostu nie opłacać. Zdaniem dr Jana Byrskiego, eksperta prawnego Zespołu Roboczego do spraw opłaty interchange przy NBP,  właśnie w przypadku kart powiązanych z dodatkową ofertą można by rozważyć odstępstwo od nałożenia odgórnych limitów.

Warto przypomnieć, że obowiązująca w Polsce od początku roku, znowelizowana ustawa o usługach płatniczych również nie przewiduje rozgraniczenia pomiędzy transakcjami konsumenckimi i biznesowymi. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj operacji objęty został odgórnym limitem na poziomie 0,5% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej.

Karol Jerzy Mórawski