EBI wspiera budowę dróg ekspresowych w Polsce kredytem w wysokości 490 mln EUR

EBI wspiera budowę dróg ekspresowych w Polsce kredytem w wysokości 490 mln EUR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Inwestycyjny przyznał kredyt w wysokości 490 milionów EUR dla Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kolejnych odcinków dróg ekspresowych S8, S12 i S17 położonych w centralnej Polsce.

Dzięki kredytowi EBI zostaną wybudowane dwa odcinki drogi ekspresowej S8 prowadzące do obwodnicy Warszawy – 22-kilometrowy odcinek dwupasmowej drogi z Radziejowic i 15-kilometrowy odcinek trzypasmowej drogi z Marek.

Projekt ma na celu ułatwienie ruchu dalekobieżnego wokół stolicy. Kredyt EBI sfinansuje również budowę prawie 108-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 i S12 z Warszawy przez Kurów do Puław. Obie inwestycje nie tylko poprawią bezpieczeństwo na drogach, ale będą również przyjazne środowisku naturalnemu dzięki między innymi montażowi ekranów akustycznych, wybudowaniu przejść dla zwierząt oraz kanałów melioracyjnych.

– Środki finansowe EBI przyczynią się do mniejszego zatłoczenia i skrócenia czasu przejazdów, a tym samym do dodatkowej przepustowości, poprawy jakości jazdy i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach ekspresowych prowadzących do Warszawy. Zwiększy to konkurencyjność gospodarki Polski i podniesie poziom życia jej obywateli ? powiedział László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce.

– Kredyty EBI są ważnym źródłem finansowania polskich dróg, obok emisji obligacji i funduszy unijnych. Dotychczas BGK wspólnie z EBI zapewniły środki finansowe na budowę 808 km autostrad i 932 km dróg ekspresowych w całej Polsce – dodał Dariusz Kacprzyk, prezes BGK.

Sektor transportu jest głównym beneficjentem kredytów EBI w Polsce. Od 1990 roku wysokość współfinansowania inwestycji transportowych przez EBI osiągnęła około 40 proc. zobowiązań kredytowych banku na rzecz Polski w tym okresie. Tylko w 2014 roku EBI udzielił prawie 2 miliardy PLN w kredytach na polskie projekty drogowe i kolejowe, w tym 1 miliard PLN na budowę dróg ekspresowych S3 i S5.

Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy banku Unii Europejskiej z BGK oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). BGK, działający w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego, jest kredytobiorcą, a GDDKiA – promotorem projektu. Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania oraz długiemu okresowi spłaty kredytu, Krajowy Fundusz Drogowy będzie mógł skorzystać z niższych kosztów finansowania projektu.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego