EBC zdecydował: pierwsza od 11 lat podwyżka stóp procentowych

EBC zdecydował: pierwsza od 11 lat podwyżka stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com/Tobias Arhelger
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. Tak więc od 27 lipca 2022 stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do, odpowiednio, 0,50 proc., 0,75 proc. i 0,00 proc.

„Na kolejnych posiedzeniach Rady Prezesów stosowna będzie dalsza normalizacja stóp procentowych. Dzisiejsze przyspieszenie odejścia od ujemnych stóp procentowych pozwala Radzie Prezesów przejść do podejmowania decyzji w sprawie stóp procentowych na bieżąco z posiedzenia na posiedzenie. Dalsze kształtowanie stóp procentowych przez Radę Prezesów nadal będzie zależeć od danych i pomoże jej spełnić cel inflacyjny wynoszący 2 proc. w średnim okresie” – napisano w komunikacie.

Nowy instrument ochrony transmisji polityki pieniężnej

EBC ustanowił nowy instrument ochrony transmisji polityki pieniężnej.

„Rada Prezesów uznała, że konieczne jest ustanowienie instrumentu TPI w celu wsparcia skutecznej transmisji polityki pieniężnej. W szczególności, ten instrument będzie zapewniać płynną transmisję nastawienia naszej polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, w miarę jak Rada Prezesów będzie kontynuować proces normalizacji polityki pieniężnej. Jednolitość polityki pieniężnej Rady Prezesów jest warunkiem koniecznym, by EBC mógł wypełniać swój mandat do ochrony stabilności cen” – wynika z oświadczenia EBC.

Czytaj także: Problemy z komunikacją banków centralnych >>>

„Instrument TPI będzie uzupełnieniem zestawu narzędzi Rady Prezesów i może zostać aktywowany w celu przeciwdziałania nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej w strefie euro. Skala skupu w ramach tego instrumentu zależy od tego, jak poważne są zagrożenia dla transmisji polityki pieniężnej. Skup nie jest ograniczony ex ante. Instrument TPI będzie chronić mechanizm transmisji, co pozwoli Radzie Prezesów skuteczniej wypełniać mandat do utrzymania stabilności cen” – dodano.

Wyższa niż wcześniej zapowiadana podwyżka stóp wynika z oceny ryzk inflacyjnych

Bank wskazał, że wyższa niż wcześniej zapowiadana podwyżka stóp proc. wynika z oceny ryzk inflacyjnych.

„Rada Prezesów uznała, że pierwszy krok w procesie normalizacji podstawowych stóp procentowych powinien być większy, niż zasygnalizowano na jej ostatnim posiedzeniu. Ta decyzja wynika z jej zaktualizowanej oceny ryzyk inflacyjnych i wzmocnionego wsparcia dla skutecznej transmisji polityki pieniężnej zapewnionego przez instrument TPI. Wesprze powrót inflacji do średniookresowego celu Rady Prezesów poprzez mocniejsze zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz zapewnienie dostosowania warunków popytowych umożliwiającego spełnienie celu inflacyjnego w średnim okresie” – wynika z oświadczenia EBC.

Bank podkreślił, że reinwestycje spłat kapitału w ramach zakupów aktywów netto APP i PEPP pozostaną bez zmian.

„Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania warunków dużej płynności i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – napisano.

„Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej. Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela programu PEPP są reinwestowane w elastyczny sposób, z myślą o przeciwdziałaniu związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji” – dodano.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 8 września.

Decyzja ws. stóp procentowych była jednogłośna

Decyzja ws. stóp proc. i nowego instrumentu ochrony transmisji polityki pieniężnej. została podjęta jednogłośnie – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Po odbyciu dyskusji wszyscy członkowie Rady Prezesów EBC zagłosowali za podwyżką stóp proc. o 50 pb.” – powiedziała Lagarde.

Lagarde powiedziała również, że decyzja ws. instrumentu ochrony transmisji polityki pieniężnej też była jednogłośna. 

Ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest podwyższone

Ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest podwyższone – dodała Christine Lagarde.

Ryzyko związane ze wzrostem inflacji jest podwyższone.

„Presja inflacyjna w krótkim terminie uległa intensyfikacji. Z kolei w średnim okresie ryzykami dla perspektyw inflacyjnych są obniżenie możliwości produkcyjnych naszej gospodarki, wysokie ceny energii, wzrosty płac i perspektyw inflacyjnych poza naszym celem” – powiedziała Lagarde.

Przedłużająca się wojna w Ukrainie jest znacznym ryzykiem dla wzrostu PKB

Przedłużająca się wojna w Ukrainie jest znacznym ryzykiem dla wzrostu PKB – powiedziała prezes EBC.

Przedłużająca się wojna w Ukrainie pozostaje źródłem istotnego ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB, zwłaszcza jeśli dostawy energii z Rosji miałyby zostać zakłócone do tego stopnia, że doprowadziło to do racjonowania surowców wśród firm i gospodarstw domowych.

„Wojna może również dodatkowo osłabić zaufanie i zaostrzyć ograniczenia po stronie podaży, podczas gdy koszty energii i żywności mogą pozostać stale wyższe niż oczekiwano. Zagrożeniem dla perspektyw gosp. strefy euro byłoby również szybsze spowolnienie wzrostu PKB na świecie” – dodała.

Komentarz Pawła Majtkowskiego, analityka rynków eToro w Polsce

„Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o podwyżce stóp o 50 pb z -0,5 pp. do zera. Podwyżka jest większa niż wynikało z zapowiedzi EBC przed miesiąca – wtedy anonsowano podniesienie stóp o 0,25 pb. Skala podwyżki jest jednak wynikiem coraz mocniejszej inflacji w strefie euro oraz rosnącej presji na osłabienie euro. Zgodnie z zapowiedziami, od początku lipca EBC zakończył powiększanie swojego programu skupu aktywów.

Podwyżka ma pomóc w walce z inflacją która w czerwcu w strefie euro wyniosła 8,6 proc. (dla porównania w Polsce było to 15,5 proc.).

Między poszczególnymi krajami w strefie występują jednak znaczące różnice. Najwyższą inflację notują Estonia – 22 proc., Litwa – 20,5 proc., Łotwa – 19,2 proc. oraz Słowacja – 12,6 proc. Najniższa zaś jest na Malcie – 6,1 proc., we Francji – 6,5 proc. oraz w Finlandii – 8,1 proc.. Inflacja w Niemczech, największej gospodarce w strefie euro wynosi 8,2 proc.

EBC bardzo późno rozpoczyna swój cykl podwyżek stóp. Amerykański FED rozpoczął taki cykl w marcu br., a RPP – w październiku 2021. Opóźnienie jest związane ze znacznym strukturalnym zróżnicowaniem gospodarki strefy euro, co przekłada się na różnice w inflacji i wzroście gospodarczym. Walka z wysoką inflacją w części krajów mogłaby bowiem doprowadzić do silnej recesji w innych krajach. Stąd bardzo ostrożna polityka EBC.

Jednak rynek wywierał ostatnio na EBC coraz mocniejszą presję, głównie poprzez znaczne osłabienie euro. 12 lipca przez chwilę za jedno euro płacono mniej niż za jednego dolara, co było sytuacja nienotowaną od prawie 20 lat. Przed decyzję o podwyżce euro nieznacznie się jednak umocniło i obecnie 1 euro kosztuje 1,02 dolara. Podwyżka stóp może pomóc w ustabilizowaniu kursu euro.

Podwyżka stóp będzie tez oznaczać wyższe kosztu obsługi długu przez kraje strefy euro. EBC zdecydowało się wdrożyć program, który ma zapobiegać fragmentacji, czyli znacznemu zróżnicowaniu oprocentowania obligacji między krajami. To pomoże obniżyć koszty obsługi długu przez kraje postrzegane jako bardziej narażone na ryzyko recesji i jej skutków. W strefie euro, najmniej za swoje obligacje płacą obecnie Niemcy – 1,29 proc., a najwięcej, pogrążeni w kolejnym kryzysie politycznym, Włosi – 3,69 proc.

Źródło: PAP BIZNES, eToro