Dyskusje z IAIS na temat ubezpieczycieli typu G-SII

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.wyliczenia.250x167W dniu 9 listopada CEA (Europejska Federacja Ubezpieczeń) wziął udział w rozmowach z Komisją ds. Stabilności Finansowej (FSC) Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego, które zostały zorganizowane dla wszystkich podmiotów, które w ubiegłym miesiącu udzieliły odpowiedzi w ramach konsultacji dotyczących ubezpieczycieli o znaczeniu systemowym globalnie (G-SII).

FSC rozpoczęła prace nad ewentualnymi środkami mającymi zastosowanie do ubezpieczycieli typu G-SII i jest bardzo zainteresowana informacjami na temat tego, jak międzynarodowe zasady opracowane dla banków, tj. dopłaty kapitałowe i zwiększony nadzór, mogłyby mieć zastosowanie do grup ubezpieczeniowych. FSC kontynuuje prace Rady Stabilności Finansowej (FSB) nad systemem bankowym i ukrytym systemem bankowym jako punktem odniesienia, odnosząc się wyraźnie do zaleceń, które FSB przekazała G-20 przed jej ubiegłotygodniowym szczytem w Cannes.

Podobnie jak w swojej odpowiedzi w ramach konsultacji, podczas spotkania CEA podkreślił, że punkt wyjścia do analizy ubezpieczeń musi być zdecydowanie inny niż w przypadku banków. CEA jednoznacznie odrzucił powszechne zastosowanie części lub całości system Bazylea III do grup ubezpieczeniowych. Jednak przyznał, że — w przypadku określonych elementów niebędących działalnością podstawową, które zdefiniuje FSC — w konkretnych przypadkach jako punkt wyjścia będzie można wziąć niektóre elementy tego systemu. FSC jednoznacznie stwierdziła, że jest otwarta na dialog z branżą, choć kwestie związane z poufnością sprawiają, że CEA nie może uczestniczyć we wszystkich rozmowach. W tym tygodniu ma opublikować sprawozdanie w sprawie stabilności finansowej, do którego będzie oczekiwać komentarzy.

Źródło: PIU