Dyrektorzy finansowi zadowoleni z kondycji swoich firm

Dyrektorzy finansowi zadowoleni z kondycji swoich firm
Fot. stock.adobe.com/junce11
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
yrektorzy finansowi są zadowoleni z kondycji swoich przedsiębiorstw i optymistycznie oceniają perspektywy ich działalności, wynika z badania polskich CFO, prowadzonego przez Grant Thornton i Euler Hermes. Blisko 60% dyrektorów finansowych deklaruje, że kondycja ich firm w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a tylko 11% ankietowanych ocenia, że uległa ona pogorszeniu.

Blisko 60% dyrektorów finansowych deklaruje, że kondycja ich firm w ciągu ostatniego roku poprawiła się #firmy #GrantThornton #EulerHermes

„Wiara polskich CFO w utrzymanie się silnej koniunktury przekłada się na ich optymistyczne plany w poszczególnych obszarach zarządzania firmą. Badani dyrektorzy finansowi dużo chętniej niż w zeszłym roku zapowiadają podwyżki pensji w ich przedsiębiorstwach – aż 51% deklaruje wzrost wynagrodzeń szybszy niż inflacja (wobec 34% przed rokiem), a 30% badanych zapowiada, że pensje będą rosły w tempie równym inflacji (wobec 29% rok temu). W dodatku żaden z badanych CFO nie przewiduje obniżania płac, choć w zeszłym takie deklaracje się zdarzały (odpowiedziało tak 4%). Według badania zwiększył się również popyt na pracowników – obecnie 47% dyrektorów finansowych deklaruje zwiększenie zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy (wobec 36% rok temu), a tylko 7% planuje zwolnienia (bez zmian rok do roku)” – czytamy w komunikacie.

Negatywne konsekwencje dla firm

„Pozytywne nastroje z jednej strony dobrze wróżą dla koniunktury w Polsce i dla polskiego rynku pracy, ale z drugiej strony – wiążą się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami dla firm. Dotyczy to przede wszystkim obserwowanych symptomów wzrostu kosztów operacyjnych, które w znaczącej części wynikają ze zwiększania kosztów pracowniczych. Powszechna jest ostatnio obawa o brak wykwalifikowanych pracowników na rynku – zwłaszcza pracowników projektowych i produkcyjnych oraz budowlanych – co stwarza silną presję płacową. Potwierdziło się to także w naszym badaniu, gdzie ponad połowa respondentów przewiduje wzrost płac szybszy od wskaźnika inflacji i jednocześnie przewiduje zwiększenie zatrudnienia w związku z rozwojem działalności” – powiedział partner w departamencie doradztwa Grant Thornton Mariusz Maik, cytowany w materiale.

CFO firm coraz śmielej myślą o inwestycjach

CFO firm coraz śmielej myślą też o inwestycjach. Dużo chętniej niż w zeszłym roku deklarują zwiększenie nakładów na nowe maszyny i urządzenia (59% – wzrost o 5 pkt. proc. r/r) i na badania i rozwój (42% – wzrost o 9 pkt. proc.). Ponadto, prawie połowa (48%) ankietowanych dyrektorów finansowych, tak jak w zeszłym roku, planuje ekspansję na nowe rynki. W tegorocznej edycji badania dodatkowo spytano polskich CFO o ich plany dotyczące inwestycji w szeroko rozumianą cyfryzację. Z badania wynika, że znaczna większość firm (57%) czuje potrzebę transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw, podano również.

Mimo dobrej koniunktury, ankietowani CFO i ich firmy nie spoczywają na laurach. W tym roku dyrektorzy finansowi – tak jak w poprzednim – podtrzymują chęć restrukturyzacji swoich przedsiębiorstw. Firmy w najbliższym czasie planują szerokie działania w zakresie modernizacji parku maszynowego (39% wobec 32% rok temu) czy zmiany formy prawnej prowadzonej działalności (17% wobec 13% rok temu). W związku z zaostrzoną polityką fiskalną Ministerstwa Finansów dużo mniej polskich CFO zapowiada wprowadzenie optymalizacji podatkowej – 25% w stosunku do 46% zeszłorocznych badanych dyrektorów finansowych.

„Postępująca internacjonalizacja sprzedaży i całych łańcuchów dostaw sprawia, że nawet biznesy o większej skali działalności, ale prowadzone bardzo tradycyjnie stają przed coraz większymi wyzwaniami. Nie zawsze znajdują one remedium na koncentrację kolejnych obszarów rynku lub raczej – szukają go zbyt późno, o czym świadczy m.in. tegoroczny blisko 50-proc. wzrost liczby niewypłacalności polskich spółek akcyjnych. CFO mają świadomość, że wiele firm zarówno organizacyjnie, jak i finansowo wykazuje się niezbyt dużą efektywnością działania, a tym samym niskim zwrotem z kapitału. Stąd deklaracja dużej części dyrektorów finansowych o rozwoju ich firm w kierunku cyfryzacji, inwestowaniu w nowe badania, technologie oraz park maszynowy, co ma przeciwdziałać negatywnym procesom. Ankietowani chcą podejmować także optymalizację czysto finansową, jednak bardziej w formie ograniczania kosztów niż optymalizacji podatkowej” – stwierdził członek zarządu i CFAO Euler Hermes Waldemar Wojtkowiak.

Badanie zostało przeprowadzone przez Euler Hermes, wiodącego globalnego ubezpieczyciela należności handlowych oraz firmę audytorsko-doradczo-outsourcingową Grant Thornton wśród 200 dyrektorów finansowych uczestniczących w cyklu kongresów, towarzyszących projektowi „Dyrektor Finansowy Roku”, które odbyły się w kwietniu, maju i czerwcu 2018 r. w Gdańsku, Lublinie, Krakowie oraz Poznaniu.

Źródło: ISBnews