Dyrektor regionalna EBOiR o wsparciu banku dla transformacji polskiej gospodarki w kolejnych latach

Dyrektor regionalna EBOiR o wsparciu banku dla transformacji polskiej gospodarki w kolejnych latach
Elisabetta Falcetti. Źródło: EBOR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Głównym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w najbliższych latach będzie zielona transformacja" - mówi Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę i Kraje Bałtyckie w wywiadzie dla PAP Biznes.

„Pracujemy nad nową strategią dla Polski na najbliższe pięć lat, określamy w niej naszą wizję i strategiczne priorytety. Priorytetem numer jeden jest wspieranie transformacji zielonej polskiej gospodarki” – powiedziała Elisabetta Falcetti.

Dodała, że w ramach wsparcia zielonej transformacji w Polsce EBOiR chce inwestować m. in. w odnawialne źródła energii i sieci, a także wspierać inwestycje w efektywność energetyczną.

„Będziemy nadal traktować to jako kluczowy priorytet i będziemy to robić różnymi kanałami – albo poprzez wspieranie odnawialnych źródeł energii, albo poprzez wspieranie infrastruktury, która jest potrzebna do absorpcji bardziej nieciągłej energii odnawialnej, a więc potencjalnie inwestować w sieć” – powiedziała Falcetti.

„Będziemy wspierać inwestycje w efektywność energetyczną. Robimy to bezpośrednio, pomagając naszym klientom korporacyjnym w identyfikowaniu inwestycji, które pozwoliłyby im oszczędzać energię i inne zasoby, takie jak woda lub inne surowce, ale także pośrednio – poprzez linie kredytowe dla banków” – dodała.

Priorytety EBOiR w Polsce

Jak wskazała przedstawicielka EBOiR, priorytetem banku jest też wspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i transformacji cyfrowej.

„Drugim priorytetem jest wspieranie innowacji i konkurencyjności przedsiębiorstw, nie tylko w Polsce, ale także polskich firm, które chcą inwestować za granicą” – powiedziała Falcetti.

„Koncentrujemy się również na transformacji cyfrowej, która jest kolejnym priorytetem banku” – dodała.

Trzeci priorytet EBOiR dotyczy wspierania i wzmacniania odporności polskiej gospodarki.

„Mamy trzy kluczowe wymiary. Jednym z nich jest bezpieczeństwo energetyczne, drugim wspieranie rozwoju rynku kapitałowego, tak aby budować bardziej odporny system finansowy. Trzecim wymiarem jest zarządzanie, które oczywiście promujemy, nie tylko pod względem tradycyjnego ładu korporacyjnego, ale także zarządzania w zakresie klimatu” – powiedziała PAP Biznes Falcetti.

EBOiR i polski rynek finansowy

„Jeśli chodzi o odporność systemów finansowych, wspieramy ją nie tylko inwestując w sektor bankowy, ale także oferując alternatywne źródła finansowania. Bank zapewnia całe spektrum instrumentów finansowych, od finansowania mezzanine po inwestycje kapitałowe, robimy to bezpośrednio lub inwestując w fundusze private equity” – dodała.

„Myślę, że głównym wyzwaniem dla Polski jest zdecydowanie transformacja w kierunku zielonej gospodarki. Czynnikiem ryzyka jest oczywiście wojna na Ukrainie – widzimy, że niektórzy inwestorzy, którzy nie są dobrze zaznajomieni z regionem Europy Środkowej, a którzy chcą inwestować w gospodarki wschodzące, mogą nie patrzeć na Europę Środkową jako na pierwszą destynację” – powiedziała PAP Biznes Falcetti.

„Dlatego też można zobaczyć zwiększoną obecność EBOiR w Polsce, wciąż jest wiele do zrobienia, aby rozwinąć lokalne rynki kapitałowe. Następnym krokiem będzie prawdopodobnie zastanowienie się, jak zintegrować Polskę z europejskim projektem budowy unii rynków kapitałowych” – dodała.

Falcetti ocenia, że sektor bankowy w Polsce jest bardzo odporny.

„Myślę, że w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienia z dużą płynnością w sektorze bankowym. Staramy się wspierać go w budowaniu buforów kapitałowych, niezbędnych do celów regulacyjnych. Podejście do udzielania pożyczek jest być może bardziej ostrożne, małym i średnim firmom i startupom trudniej jest uzyskać dostęp do finansowania” – powiedziała PAP Biznes Falcetti.

„Dlatego też oferujemy różne instrumenty – inwestujemy np. w kapitał wysokiego ryzyka, wspieramy ekosystem kapitałowy, inwestując w niektóre z największych funduszy private equity, które następnie udostępniają kapitał start-upom i MŚP” – dodała.

Źródło: PAP BIZNES