Drugie miejsce dla MetLife OFE w trzyletnim zestawieniu KNF

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

metlife.01.400x153MetLife OFE zajął 2. miejsce w zestawieniu wyników otwartych funduszy emerytalnych za okres 36 miesięcy na koniec marca 2015 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu 
na poziomie 27,94 %.

Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. Dane są publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego dwa razy w roku, na początku kwietnia i października.

– Uzyskany wynik to efekt właściwej strategii inwestycyjnej oraz skutecznego jej wdrożenia przez zespół inwestycyjny. Konsekwentnie staramy się elastycznie reagować na zmiany koniunktury giełdowej. Warto podkreślić, że nasz Fundusz notuje bardzo dobre wyniki inwestycyjne także 
w dłuższych okresach inwestycyjnych – kluczowych dla klientów – w zestawieniu stóp zwrotu OFE za okres 10 lat na koniec marca 2015 r. zajmuje 1. miejsce ze stopą zwrotu na poziomie 96% – mówi Tomasz Stankiewicz, Członek Zarządu MetLife PTE S.A., Dyrektor Departamentu Inwestycji.

Małgorzata Morańska
MetLife OFE