Drogowe dylematy-czy PPP uzdrowi sytuację?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dlon.gotowka.02.250x167Dużą popularnością wśród podmiotów publicznych cieszy się ostatnio partnerstwo publiczno-prywatne. Zapoczątkowane zostało ona przez próbny projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na Dolnym Śląsku i dotyczy infrastruktury drogowej.

Dzięki swoim podstawom formalnym oraz silnemu umotywowaniu wdrożenia formuły PPP, warty 466,9 mln złotych, projekt drogowy województwa dolnośląskiego zdobył główną nagrodę w konkursie MRR. W konkursie brały udział m. in.- Kraków (suma szacunkowa projektu 3 mld zł) oraz Olsztyn (180 mln zł).

Warto wspomnieć, że projektem który przeciera szlaki na płaszczyźnie współpracy publiczno-prywatnej jest inwestycja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która nie wzięła udziału w konkursie. Projekt zakłada utrzymanie dróg wojewódzkich o długości większej niż 270 km, minimum 12 km nowych dróg oraz minimum 77 km dróg przebudowanych.

Współpracę opartą o PPP wykorzystano również przy mniejszych inwestycjach. Rozwiązanie to sprawdziło się m. in. w Ustce oraz w gminie Krobia.

Znaczące jest również to, że zajdą korzystne zmiany w przepisach dotyczących projektów hybrydowych, a więc tych współfinansowanych z Środków Unii Europejskiej. Umożliwią one zmianę beneficjenta w trakcie trwania projektu oraz zaangażowania się beneficjentów będących partnerami prywatnymi.

Na podstawie: Cieślak & Kordasiewicz