Dr Paweł Widawski przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Dr Paweł Widawski przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu   Fundacji Polska Bezgotówkowa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że z dniem 30 listopada dr Paweł Widawski przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Stanowisko to zajmował od 2017 roku.

W skład zarządu wchodzą aktualnie Grażyna Ciurzyńska (prezes zarządu), Joanna Erdman (wiceprezes) oraz Zbigniew Wiśniewski (wiceprezes).

„Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana, by promować obrót bezgotówkowy w Polsce i finansować rozbudowę infrastruktury płatniczej. Po czterech latach działalności staliśmy się wzorem dla podobnych inicjatyw na świecie. Czeka nas jeszcze jednak wiele pracy. Przed Fundacją zupełnie nowe wyzwania. W tym miejscu chciałbym podziękować
dr Pawłowi Widawskiemu za jego dotychczasowe zaangażowanie i życzyć dalszych sukcesów” – powiedział Bartosz Ciołkowski, Przewodniczący Rady Fundacji.

„Cieszę się, że miałem zaszczyt i przyjemność tworzyć tę unikatową na skalę światową inicjatywę i uczestniczyć w działaniach, mających na celu rozbudowę infrastruktury płatniczej w Polsce, a także promocję obrotu bezgotówkowego. Przyszłość gospodarki to dynamiczne zmiany w obszarze cyfrowych finansów i całego ekosystemu z tym związanego. Dlatego też całą swoja uwagę skoncentruję na rozbudowie fundacji FinTech Poland oraz działalności naukowej i akademickiej” – powiedział dr Paweł Widawski.

Dr Paweł Widawski w czasie trwania swojej kadencji jako wiceprezes nadzorował działania komunikacyjne i marketingowe oraz zajmował się agendą badawczą prowadzoną przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Koordynował również realizację kilkunastu kampanii komunikacyjnych.

Fundacja została powołana w celu podejmowania działań w zakresie rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, w szczególności poprzez rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także działania na rzecz budowy innowacji technologicznych w płatnościach.

Interesariuszami Fundacji są:  Mastercard, Visa, Minister Finansów, Związek Banków Polskich, a także banki oraz agenci rozliczeniowi.

Źródło: Fundacja Polska Bezgotówkowa / FPB