Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.rynek.250x167.jpgPonad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu chcą podejmować najwyższe ryzyko inwestycyjne. Tymczasem debiutujący inwestor powinien być się jak świeżo upieczony kierowca - zachować ostrożność by czuć się pewnie w każdej sytuacji.

Z prowadzonego badania profili inwestycyjnych internautów, dom maklerski Money Makers wyodrębnił trzy grupy inwestorów, które podzielił pod względem doświadczenia w inwestowaniu: inwestujących po raz pierwszy (bez uwzględnienia lokowania pieniędzy na depozytach bankowych); inwestujących nie dłużej niż 3 lata oraz inwestujących dłużej niż 3 lata.

Inwestujący po raz pierwszy, choć przyznają, że nie mają doświadczenia, w zdecydowanej większość próbują określić jaki produkt inwestycyjny byłby dla nich najlepszy. Wielu z niedoświadczonych inwestorów zdecydowałoby się na bezpośrednie inwestycje w akcje (16,9%) lub w fundusze akcji (19%). Tylko 14% przyznaje, że szuka bezpiecznej inwestycji (3% wśród najbardziej doświadczonych). Wśród mniej doświadczonych więcej osób skłania się do mieszanych strategii inwestycyjnych, 34% względem 18% wśród doświadczonych.

130523.mm.raport.01.571x317

Inwestujący po raz pierwszy mają niewiele mniejszy apetyt na zysk niż doświadczeni inwestorzy. Wśród najmniej doświadczonych inwestorów, aż 53% oczekuje zysków przewyższających inflację o ponad 4%. Taki poziom zysków jest charakterystyczny dla agresywnych strategii inwestycyjnych, w których większa część środków może być inwestowana np. w akcje. Dla osoby stykającej się z ryzykownymi inwestycjami po raz pierwszy tak duże zaangażowanie portfela w akcje mogłoby powodować nerwowość przy naturalnych wahaniach inwestycji i ryzyko podejmowania złych decyzji. Wraz ze wzrostem deklarowanego okresu doświadczenia na rynkach kapitałowych rośnie grupa osób oczekująca najwyższych zysków, z 53% do 79%.

130523.mm.raport.02.570x244

Tymczasem mniej doświadczeni inwestorzy z rezerwą podchodzą do swojej wiedzy i przyznają się, że nie znają się na rynkach finansowych lub niewiele wiedzą na ich temat (łącznie ponad 74%). Wśród inwestorów z ponad trzyletnim doświadczeniem, ponad 33% deklaruje średnią znajomość rynków finansowych, a 46% raczej wysoką.

130523.mm.raport.03.599x310

Wraz z doświadczeniem rośnie skłonność do wykorzystywania większej liczby instrumentów finansowych. Ponad 78% niedoświadczonych inwestorów deklaruje, że lokuje oszczędności głównie na depozytach bankowych. Wśród inwestorów z ponad 3 letnim doświadczeniem, odsetek takich odpowiedzi wynosi nieco ponad 17%. Ci drudzy deklarują, że lokują głównie w fundusze inwestycyjne i bezpośrednio inwestują w akcje choć 41,4% przyznaje, że nie robiła tego regularnie w ostatnich 5 latach.

130523.mm.raport.04.475x331130523.mm.raport.05.477x336

Cel i horyzont inwestycji

W przypadku inwestorów rozpoczynających i mniej doświadczonych nie ma wyraźnych różnic przy wyborze celu inwestowania (emerytura około 9%; gromadzenie oszczędności około 24%; zakup do 2 lat około 19%; zakup 3-6 lat około 16%; edukacja dzieci 2%; oszczędzanie i finansowanie 18%; inne 11%). Bardziej doświadczeni inwestorzy w mniejszym stopniu decydują się na krótkoterminowe cele – 8% względem 19% w grupie mniej doświadczonych, a w większym stopniu skupiają się po prostu na gromadzeniu oszczędności 38% (24% u mniej doświadczonych).

130523.mm.raport.06.570x283

Doświadczeni inwestorzy w większym stopniu deklarowali, że bieżące wydatki pokrywają z dochodów, dlatego mogą sobie pozwolić na inwestycje długoterminowe w przypadku wolnych środków. Połowa doświadczonych inwestorów planuje inwestycję na dłużej niż 5 lat, w przypadku mniej doświadczonych odsetek ten wynosi 37%.

130523.mm.raport.07.568x243

Zdobycie doświadczenia wymaga czasu więc oczywiste jest, że inwestorzy mniej doświadczeni są młodsi. Ponad połowa niedoświadczonych inwestorów nie ukończyła 30 lat.

130523.mm.raport.08.570x243

Z analizy odpowiedzi udzielanych w ankiecie przygotowanej przez nasz zespół wynika, że inwestujący przez Internet oczekują ponadprzeciętnych zysków, choć ich wiedza o rynkach jest często umiarkowana – mówi Marc van der Ploeg, Partner Zarządzający w Money Makers. Tymczasem mając zbyt wygórowane oczekiwania, bardzo łatwo przy wyborze inwestycji popełnić błąd, który może prowadzić do nerwowych i nieroztropnych ruchów w momentach spadków wartości tej inwestycji. Jedynym sposobem, by takich błędów uniknąć, jest jak najbardziej indywidualne dopasowanie inwestycji do inwestora – do jego horyzontu czasowego, oczekiwań, potrzeb i akceptowanego poziomu ryzyka. Wyniki ankiety nasuwają dwa główne wnioski. Po pierwsze większość osób zainteresowanych inwestowaniem potrzebuje wsparcia eksperckiego, aby poznać siebie, swoje potrzeby, a także dopasować odpowiednią strategię do własnych możliwości. Po drugie powinni oni korzystać z profesjonalnego zarządzania inwestycjami, by nie posiadając specjalistycznej wiedzy, wieloletniego doświadczenia oraz czasu na analizę wydarzeń rynkowych, korzystać w pełni z inwestycji na rynku kapitałowym.

Radosław Butryn
Money Makers