Dom Maklerski PKO BP z nagrodą Broker Roku 2017

Dom Maklerski PKO BP z nagrodą Broker Roku 2017
Fot. Materiały prasowe PKO BP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najważniejszą nagrodę GPW - Broker Roku 2017 roku otrzymał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego m.in. za organizację pierwszych ofert publicznych akcji największej łącznej wartość i najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku.

Najważniejszą nagrodę #GPW – Broker Roku 2017 roku otrzymał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego #PKOBP #giełda @PKOBP @GPW_WSExchange

Bank został nagrodzony za najwyższą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynku Catalyst oraz najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP.Spółka PKO BP Finat otrzymała nagrodę za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne GPW i BondSpot.

– Strategia Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego przynosi efekty. Miniony rok był dla nas bardzo udany a nagroda Broker Roku świadczy o naszych sukcesach. Skutecznie walczyliśmy o rynek. Systematycznie zwiększając udziały we wszystkich segmentach działalności, budujemy solidne podstawy do tego, by być brokerem pierwszego wyboru dla inwestorów na naszym rynku – powiedział Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego odbierając nagrodę.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego sukcesywnie umacnia pozycję wśród domów maklerskich. W 2017 roku aż siedmiokrotnie był liderem wartości miesięcznych obrotów akcjami na GPW. Uzyskał też najwyższe noty, w aż sześciu kategoriach na siedem, ocenianych przez inwestorów w ankietach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2017. Dodatkowo, w rankingu „Parkietu”, zespół analiz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego inwestorzy instytucjonalni uznali za najlepszy w Polsce w 2017 r.

Marka PKO BP coraz mocniejsza

Również marka PKO Banku Polskiego, zarówno jako organizatora emisji nieskarbowych papierów dłużnych, jak też emitenta na krajowym i międzynarodowym rynku długu jest coraz mocniejsza. Inwestorzy i emitenci wysoko oceniają wiarygodność Banku.

– Wprowadzając kolejne emisje obligacji –  zarówno własne, jak i naszych klientów – na rynek Catalyst, chcemy przyczyniać się do rozwoju rynku dłużnego na GPW. Zależy nam na rozwoju platformy dłużnej w Warszawie, bowiem pozwala to na zwiększenie płynności obrotu papierami dłużnymi i dostęp większej liczby inwestorów do tych instrumentów. Umożliwia też zwiększenie rozpoznawalności poszczególnych emitentów – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

W uroczystej gali wręczenia nagrody udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego w kraju – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Organizatorem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a partnerami KDPW, KDPW_CCP oraz BondSpot S.A.

Źródło: Informacja prasowa PKO BP