Dodatkowa emisja obligacji Alior Bank

Dodatkowa emisja obligacji Alior Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach programu emisji obligacji Alior Bank zaplanował emisję do 400 tys. sztuk obligacji podporządkowanych serii K o łącznej wartości nominalnej 400 mln złotych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zgłoszone w procesie budowy księgi popytu zarząd Alior Banku podjął decyzję o wyemitowaniu dodatkowych 200 tys. sztuk obligacji podporządkowanych serii K1 o łącznej wartości nominalnej 200 mln złotych.

Łączna wartość nominalna obligacji serii K wyniesie do 400 mln złotych, natomiast łączna wartość obligacji serii K1 wyniesie do 200 mln złotych. Po rozliczeniu emisji obu serii obligacji bank zamierza przeprowadzić ich asymilację i następnie wprowadzić je do notowań na rynku ASO Catalyst pod jednym kodem ISIN, dzięki czemu łączna wartość nominalna notowanych obligacji wyniesie 600 mln złotych. To prawie dwa razy więcej niż najwyższa dotychczas przeprowadzona emisja obligacji Alior Banku (seria F), której łączna wartość nominalna wyniosła 321,7 mln złotych.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 2,7 p.p., najniższą wśród dotychczasowych emisji obligacji podporządkowanych Alior Banku. Odsetki mają być wypłacane w okresach półrocznych.

Już po raz drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy zainteresowanie obligacjami Alior Banku znacznie przewyższyło nasze plany dotyczące wielkości emisji. Świadczy to o mocnym przekonaniu inwestorów
o pomyślnej realizacji przez bank strategii „Cyfrowego buntownika” –
mówi Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za pion finansów.

Obligacje serii K i K1 będą miały status obligacji podporządkowanych, a po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego będą zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II. Obligacje obu serii (K i K1) oferowane są wyłącznie inwestorom instytucjonalnym. Obligacje będą miały 8-letni okres zapadalności,
a planowany dzień emisji przypadać będzie na 20 października br.

Emisja obligacji banku została zorganizowana przez Dział Emisji Długu.

Alior Bank