Dobre praktyki CSR 2014 roku. Rozpoczął się nabór do Raportu FOB

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

141224.csr.400xWystartował nabór dobrych praktyk CSR do 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu  "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". Do 9 stycznia 2015 roku firmy z całej Polski mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu/zrównoważonego rozwoju zrealizowane w 2014 roku. Nabór praktyk odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl  i jest bezpłatny.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera najlepsze działania firm w tym zakresie. W ten sposób powstaje największy w Polsce (w poprzedniej edycji Raportu zgłoszono ponad 500 praktyk) przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Kompendium wiedzy dla każdego zainteresowanego tematem, obraz tego, jak zmienia się odpowiedzialny biznes w Polsce, źródło inspiracji dla rozpoczynających działania i szukających nowych rozwiązań. Co roku na przełomie grudnia i stycznia prowadzony jest nabór praktyk CSR poprzez internetowy formularz. W tej edycji firmy mogą przesyłać swoje praktyki poprzez dokument udostępniony na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl.  Nabór trwa do 9 stycznia 2015 roku.

Podstawowym wymogiem zakwalifikowania dobrej praktyki do Raportu jest jej aktualność – musiała być zrealizowana w 2014 roku oraz ogólna zgodność z zasadami społecznej odpowiedzialności. Inne elementy oceny to: jej adekwatność względem specyfiki firmy/obszaru, jej aktywności i spójności z misją, a także innowacyjność praktyki wobec realizowanych wcześniej przez daną firmę oraz inne firmy, a wreszcie tworzenie wzajemnych korzyści dla biznesu i jego  interesariuszy oraz wymierność działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Nie ma limitu dobrych praktyk CSR, które może przesłać przedsiębiorstwo. Ich zgłoszenie i publikacja w Raporcie są bezpłatne.

Zgłoszone inicjatywy i projekty CSR firm, podobnie jak w ubiegłych latach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Dodatkowo, podobnie jak w minionym roku, można zgłaszać także praktyki, które zostały już opublikowane na łamach wcześniejszych edycji Raportu, ale były realizowane przez firmę także w 2014 roku. Zostaną one wówczas zakwalifikowane w raporcie jako praktyka długoletnia i również zaprezentowane na łamach publikacji. Zgłoszenia praktyk długoletnich można dokonać przez ten sam formularz, co nowych praktyk: www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl, również do 9 stycznia 2015 roku.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” zostanie ogłoszony pod koniec marca w roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 15-lecia organizacji.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu