Dobre perspektywy e-gospodarki – relacja z VI Kongresu Gospodarki Elektronicznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logotypy.zbp.ftb.200xVI już Kongres Gospodarki Elektronicznej zorganizowany 31 maja br. W Warszawie przez Związek Banków Polskich przy współpracy Forum Technologii Bankowych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki poświęcony był roli gospodarki elektronicznej w procesie zmian gospodarczych i cywilizacyjnych.

Szczególny kontekst obrad plenarnych, paneli dyskusyjnych i debat ekspertów wynika z faktu, że Polska znajduje się w przededniu unijnej prezydencji, która będzie w najbliższym czasie wyznaczać rytm i tempo rozwiązywania wyzwań, przed którymi stoi cała Wspólnota. Obraz, jaki wyłania się z analizy poszczególnych obszarów aktywności i współdziałania administracji publicznej, w tym samorządów i środowiska bankowego, skłania do ostrożnego optymizmu, tym więcej, że w wielu dziedzinach osiągnięto znaczący postęp. Przedstawiciele Związku Banków Polskich z prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem i reprezentantami resortów; Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości, odpowiednio; Piotr Kołodziejczyk i Piotr Kluz zgodnie wskazywali, że kierunki rozwoju gospodarki elektronicznej stanowią dogodną platformę współpracy daleko wykraczającą poza sferę płatniczo-rozliczeniową.

Najbardziej spektakularne przykłady to wdrożony z powodzeniem system ZMOKU czy e-sądy. Kwestia usprawnienia i monitorowania płatności masowych, transferów socjalnych, weryfikacji wiarygodności partnerów i kontrahentów oraz tzw. miękka windykacja to kolejne przykłady takiej współpracy. Możliwości dalszych zastosowań instrumentów i rozwiązań z obszaru IT, od lat stanowiących dorobek środowiska bankowego, których implementacja w administracji jest celowa i pożądana opisywali m.in. Kazimierz Małecki – prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. i Piotr Alicki – wiceprezes PKO BP S.A.

Żywą dyskusję dowodzącą, jak wielki jest potencjał rozwojowy e-gospodarki, wywołał panel poświęcony postępowi i perspektywom rozwoju gospodarki elektronicznej w miastach, którego kanwę stanowiła prezentacja prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora w Związku Banków Polskich – Remigiusza Kaszubskiego. Nowe funkcjonalności, zagregowanie wielu rozproszonych dotąd baz danych i systemów zarządzania, monitorowania i raportowania czyni projekt inteligentnego miasta coraz bardziej realnym nie tylko w odniesieniu do metropolii, lecz także mniejszych ośrodków, czego dobitny przykład stanowią dokonania Stalowej Woli prezentowane przez prezydenta tego miasta – Andrzeja Szlęzaka. Odniesień do zastosowań gospodarki elektronicznej w rozwoju społeczności lokalnych dostarczyły liczne doświadczenia banków spółdzielczych, które jak wskazał Lesław Wojtas – prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, czynią wiele na rzecz przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu w małych środowiskach, gdzie barierom infrastrukturalnym, finansowym i organizacyjnym towarzyszy nie zawsze otwarty stosunek do wszelkiego rodzaju nowinek.

Edukacja, informacja i promocja nowoczesnych rozwiązań to część misji banków spółdzielczych silnie osadzonych w lokalnych społecznościach. Tę prawidłowość potwierdzili zarówno Ryszard Mroziński z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie jak i Ziemowit Stępień – reprezentujący Gospodarczy Bank Wielkopolski. Kwestia wykluczenia cyfrowego i wynikających stąd konsekwencji dla rozwoju cywilizacyjnego i jakości życia wzbudziła emocje i polemiki z udziałem Krzysztofa Freliszka z Narodowego Banku Polskiego, Anny Machalicy Półtorak reprezentującej Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wojciecha Cellarego. Interesujące konstatacje co do przyczyn opisanego stanu rzeczy poszerzyły socjologiczną, psychologiczną i kulturową perspektywę zjawiska. Dali temu wyraz w podsumowaniu obrad Dariusz Bogdan – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

Ten ostatni zaapelował o traktowanie współdziałania administracji publicznej i środowiska bankowego na rzecz wdrażania rozwiązań podnoszących efektywność i konkurencyjność naszej gospodarki jako misji i powinności. Miłym akcentem wieńczącym owocne obrady było wręczenie dyplomów honorowych i wyróżnień ZBP osobom zasłużonym we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z obszaru e- gospodarki, w tej liczbie Johnowi Diemko z First Data i Dariuszowi Bogdanowi.

Maciej Małek,

Redaktor Naczelny miesięcznika „Europejski Doradca Samorządowy”