Do końca stycznia firmy muszą złożyć ZUS IWA za rok 2017

Do końca stycznia firmy muszą złożyć ZUS IWA za rok 2017
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
31 stycznia 2018 r. upływa termin składania ZUS IWA za rok 2017, który jest niezbędny do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Termin się zbliża: Do końca stycznia firmy muszą złożyć #ZUS IWA za rok 2017

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA muszą przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Tak więc ZUS IWA składa każdy przedsiębiorca, który zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Do końca stycznia 2018 roku firma musi przekazać do ZUS informację o liczbie ubezpieczonych, wypadkach w pracy oraz warunkach szkodliwych. ZUS IWA musi zostać złożony także w przypadku, gdy w firmie nie zdarzył się żaden wypadek ani żaden pracownik nie jest zatrudniony w warunkach szkodliwych.

Jak zaznacza ZUS, poprzez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Źródło: ZUS