DNB Bank Polska sfinansuje w Polsce instalację wiatrową o mocy 26 MW

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
DNB Bank Polska podpisał opiewającą na 155 mln zł (35 mln EUR) umowę na finansowanie budowy i działalności farm wiatrowych zlokalizowanych w Wielkopolsce. Inwestycja należy do spółki Wilko 5, będącej częścią Helios Energy Investments Fund. Na projekt składać się będzie pięć farm o całkowitej mocy 26 MW, a instalacja dostarczy do sieci ok. 100 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.
#DNBBankPolska podpisał opiewającą na 155 mln zł (35 mln EUR) umowę na finansowanie budowy i działalności farm wiatrowych zlokalizowanych w Wielkopolsce #OZE #wiatraki

DNB Bank Polska zapewni finansowanie (kredyt terminowy i na obsługę VAT) projektu farm wiatrowych z przyznanymi kontraktami różnicowymi „CfD”. DNB będzie pełnił rolę agenta kredytu i zabezpieczeń w transakcji, a także banku rozliczeniowego i zabezpieczającego ryzyka stóp procentowych i kursów walutowych.

Wielkopolskie farmy wiatrowe z sukcesem złożyły oferty w aukcji OZE w grudniu 2019 i planują rozpocząć produkcję energii na początku 2022 roku. Przez 15 lat po uruchomieniu projekt będzie miał zagwarantowaną stałą cenę dla większości swojej produkcji.

Ważna transakcja dla polskiego rynku energii odnawialnej

– To ważna transakcja dla polskiego rynku energii odnawialnej. Zapewniając projektowi atrakcyjne warunki finansowania zwiększamy swój wkład w przystępną cenowo transformację energetyczną w Polsce. Ta transakcja przyczynia się również do podkreślenia wiodącej roli banku DNB jako podmiotu odpowiedzialnego za zrównoważone finansowanie i wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani, aby w przyszłości wspierać takie projekty. DNB Bank Polska będzie wspomagać rozwój i odpowiedzialne inwestycje przyczyniające się do pozytywnego wpływu, jaki wywiera zrównoważona energetyka – mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska.

Projekt będzie zlokalizowany w środkowo-zachodniej Polsce

Projekt będzie zlokalizowany w środkowo-zachodniej Polsce, na obszarze woj. wielkopolskiego, ok. 100 km na południowy wschód od Poznania. Składać się będzie z pięciu niezależnych farm, o całkowitej mocy 26 MW. Instalacja ma rocznie dostarczać do sieci ok 100 tys. MWH zielonej energii elektrycznej, stanowiąc kolejny dowód zaangażowania banku DNB w podnoszenie jakości życia w Polsce.

– Niezmiernie się cieszymy, że to DNB Bank Polska jest naszym partnerem w tym przedsięwzięciu. Korzystamy z okazji, aby wnieść swój wkład w proces światowej transformacji energetycznej. Geograficzne zróżnicowanie naszych projektów pozwala nam na przekazywanie niezbędnej wiedzy między różnymi krajami. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się do przejścia na zieloną energię w Polsce i będzie wkładem w walkę z ociepleniem klimatu na świecie. Helios Energy Investment stawia sobie za cel zapewnianie źródeł energii alternatywnych do paliw kopalnych – mówi Nimrod Goor z Helios Energy Investments Fund.

Czytaj także: Po 82 mln zł kredytu z DNB Bank Polska i EBI na budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce >>>

Utworzony w 2010 r., Fundusz Helios Energy Investments, z biurami w Londynie i Tel-Awiwie, zarządza pięcioma subfunduszami i kilkoma wehikułami ko-inwestycyjnymi. Portfel Helios obejmuje ponad 600 MW dochodowych projektów energii odnawialnej, obejmujących takie sektory jak fotowoltaika, wiatr, biogaz czy przetwarzanie odpadów w energię, zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polsce, Włoszech, Holandii i Izraelu. W finalizacji transakcji z DNB Bank Polska Funduszowi doradzało TDI Management.

Jak dotąd DNB Bank Polska uczestniczył w finansowaniu w ramach systemu aukcji OZE trzech projektów w zakresie energii odnawialnej w Polsce. W 2019 r. współorganizował i uczestniczył w finansowaniu największego projektu OZE w Polsce, który otrzymał wsparcie aukcyjne – Farmy Wiatrowej Potęgowo o mocy 220 MW. W maju 2020 r., wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bank wsparł Lords Asset Management w pierwszym finansowaniu projektu fotowoltaicznego w Polsce udzielonym przez DNB i jednym z pierwszych oraz największych do tej pory na krajowym rynku. W sierpniu tego roku DNB i EKF podpisały umowę na finansowanie farmy wiatrowej Biały Bór o mocy 144 MW, której sponsorem są Uriel Renovables i Mirova. Doradcą prawnym Banku przy projekcie w Wielkopolsce, jak również w Potęgowie i Białym Borze był warszawski zespół Banking and Finance i Energy and Natural Resources kancelarii Dentons, który pomógł w przygotowaniu i negocjacjach dokumentów finansowych. Kancelaria udzieliła również wsparcia w zakresie regulacji dotyczących energetyki odnawialnej i ochrony środowiska.

Grupa DNB na całym świecie stara się być najczęściej wybieranym dostawcą usług bankowości komercyjnej i inwestycyjnej dla międzynarodowych firm działających w branży energetycznej. Rosnące zaangażowanie w redukcję gazów cieplarnianych toruje drogę produkcji energii przyjaznej dla środowiska. W związku z tym Bank w sposób selektywny koncentruje się na energii odnawialnej, z głównym naciskiem na technologie wodne, wiatrowe i solarne.

Źródło: DNB Bank Polska S.A.