Dla emeryta kredyt bez ograniczeń (wiekowych)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kochalska.halina.b.150xNa rynku coraz mocniej zarysowują się różnice w polityce banków wobec mniej zamożnych klientów. Ich sytuacja od początku roku jednak się nie pogorszyła. Obecnie 9 z 22 banków nie udzieli pożyczki gotówkowej osobom starszym z tysiącem złotych dochodu netto.

Nie ma wątpliwości, zainteresowany pożyczeniem pieniędzy emeryt z niskimi dochodami, nie może się zdać na przypadek. Jeśli raz za razem trafi pod złe adresy, może utwierdzić się w przekonaniu, że nie ma szans na kredyt.

Dziewięć banków na nie, trzynaście na tak

Na pytanie: Czy pożyczyłbyś pieniądze emerytowi lub renciście, bez obciążeń kredytowych, zamieszkującemu w województwie mazowieckim z wpływami na konto 1000 zł? dziewięć banków odpowiedziało, że nie, a 13, że tak. W poprzedniej ankiecie, przeprowadzonej na początku roku, na 19 odpowiedzi również dziewięć było na nie. Od tamtej pory zdanie zmienił MutiBank. Reszta pozostała przy swoich stanowiskach i widać, że między bankami coraz mocniej zarysowują się podziały na instytucje gotowe pożyczać osobom mniej zamożnym oraz chętne do współpracy wyłącznie z klientami z grubszym portfelem.

Przy niskich dochodach osobie starszej z tysiącem wpływów kredytu nie udzielą: BNP Paribas, BOŚ, Citi Handlowy, DB PBC, DnB NORD, Millennium Nordea Bank, Polbank EFG i Raiffeisen.

W pozostałych bankach klient ma szansę pożyczyć pieniądze. Pożyczka pożyczce nie będzie jednak równa. Gdy w Banku BGŻ w trzyletnim kredycie można uzyskać około 3 tys. zł, w Kredyt Banku dla osoby zamieszkującej poza Warszawą w grę wchodzi kredyt nawet na ponad 15 tys. zł, a w stolicy 13,5 tys. zł. Drugi pod względem wstrzemięźliwości jeśli chodzi o kredytowanie jest Pocztowy z sumą 5 tys. zł. Pekao pożyczy 5,5 tys. zł, mBank 6190 zł, a PKO BP 6,5 tys. zł. Ale już BZ WBK da ponad 11 tys. zł, a Getin Noble Bank powyżej 13 tys. zł. Dwa banki – Credit Agricole (dawniej Lukas Bank) i Euro Bank, choć deklarują, że pożyczą pieniądze, nie chcą jednak podać maksymalnych możliwych do uzyskania sum.

111023.dla.emeryta.550x

Nie jest gorzej niż w styczniu

Opisywane przez nas osoby poszukujące kredytów mogą jednak odetchnąć z ulgą. W ciągu dziesięciu ostatnich miesięcy, czyli od poprzedniej ankiety, podejście banków do niezamożnych klientów nieznacznie, ale jednak się poprawiło. Do listy gotowych udzielić kredytu dołączył MultiBank, a banki mimo wzrostu stóp procentowych nie obniżyły kwot możliwego do uzyskania kredytu. W Kredyt Banku suma ta wzrosła pięciokrotnie, znacząco zwiększyła się też w Banku Pocztowym, lekko w górę poszła w Getin Noble Banku oraz PKO BP. Są oczywiście także banki jak Pekao i BGŻ, gdzie dziś można pożyczyć znacznie mniej niż jeszcze w styczniu, ale jakby nie było są to przykłady znajdujące się w mniejszości.

Przy 1360 zł wpływów, kredytu nie udzieli pięć banków

Podobnie jak na początku roku dużo lepiej wygląda sytuacja emeryta jeśli otrzymuje co miesiąc na konto 1360 zł, czyli kwotę zbliżoną do średniej emerytury netto. Przy takich wpływach odmówi mu pożyczki tylko pięć z 22 instytucji. Będą to Citi Handlowy i DnB NORD, gdzie do rozmowy o kredycie gotówkowym potrzebne jest co najmniej 1,5 tys. zł wpływów netto, Raiffeisen, oczekujący 3 tys. zł oraz DB PBC i Nordea. Ale już BNP Paribas, BOŚ, Millennium i Polbank EFG nieusatysfakcjonowane tysiącem złotych, tym razem otworzą bankowe okienka. Na kredyt od 1,2 tys. zł wpływów zgodzi się też Citi Handlowy, ale pod warunkiem, że jest to stały klient banku.

Wiek nie jest przeszkodą

Osoby starsze, przymierzające się do zaciągnięcia pożyczki gotówkowej, nie powinny się zamartwiać o swój wiek. To nie wiek lecz grubość portfela jest tu główną kartą przetargową. O ile w przypadku kredytów hipotecznych liczba lat ma duże znaczenie, tak w przypadku kredytów konsumpcyjnych większość banków nie ma górnego limitu wieku. Co ważne, przeszkód nie stawiają te instytucje, które faktycznie są gotowe pożyczyć pieniędze. W gronie banków z barierą wiekową najniżej jest ona usytuowana w Polbanku i MultiBanku (70 lat). W Millennium górna granica wynosi 74 lata, w Pekao 75 lat, a w Euro Banku 79 lat.

Co nie mniej ważne, dla całego przedsięwzięcia atrybut każdego emeryta, czyli odcinek emerytury, to droga do szybszej procedury kredytowej niż w przypadku osób przedstawiających zaświadczenia o dochodach.

Halina Kochalska, Open Finance