Deregulacja – zmiany dla pośrednika i zarządcy nieruchomości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mieszkania.02.250xZ początkiem 2014 roku zostaną zniesione wymogi nałożone na osoby wykonujące zawód pośrednika i zarządcy nieruchomości.

Po 15 latach funkcjonowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które regulowały dostęp do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, przestaną obowiązywać wymogi w zakresie niekaralności oraz wykształcenia i kwalifikacji. Jedynym obowiązkiem stawianym przedsiębiorcom będzie posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, niemniej nie przewiduje się żadnych restrykcji za jego brak.

W związku ze wspomnianą deregulacją Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) podjęła decyzję o uruchomieniu ogólnopolskiego rejestru pośredników i zarządców nieruchomości, w którym obok danych podstawowych osoby zarejestrowanej (np. dane kontaktowe, opis doświadczeń, wykształcenie) podane będą informacje o posiadanym ubezpieczeniu.

Rejestr ten będzie prowadzony elektronicznie i jest dobrowolny. Niemniej, warunkiem uzyskania wpisu będzie posiadanie licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN. Nowy system PFRN wymaga odnawiania licencji.

Leszek A. Hardek, Prezydent PFRN uważa, że rolą organizacji zawodowych jest ugruntowanie ponad piętnastoletniego doświadczenia i dorobku w zakresie regulacji zawodów rynku nieruchomości. „Należy wziąć pod uwagę, iż klienci mają coraz większą świadomość swoich praw dotyczących świadczonej usługi. Wiedzą, że pośrednik czy zarządca powinien posiadać licencję oraz ubezpieczenie.  Nie chcemy stracić tego co na przestrzeni lat zostało zbudowane. Wprowadzamy wiele nowych elementów, które w naszej ocenie będą lepiej funkcjonować w przygotowanym przez nas systemie. Choćby odnawianie licencji. Do tej pory licencje były nadawane bezterminowo, co powodowało, że w rejestrze figurowało wiele osób, które nie wykonywały zawodu. Nam zależy przede wszystkim na tych, którzy faktycznie pracują w zawodzie i będą do nas się zgłaszać po odnowienie licencji, żeby być w rejestrze, z którego będą korzystali potencjalni klienci„.

Od osób rozpoczynających karierę będzie wymagane ukończenie kursu pośrednika lub zarządcy nieruchomości oraz zdanie egzaminu. Program kursu został opracowany w oparciu o profil kompetencyjny pośrednika i zarządcy nieruchomości przygotowany przez Europejską Radę Nieruchomości (CEPI).

Prezydent CEPI – Claudine Speltz uważa, że niezwykle ważne jest, aby uznawanie kwalifikacji i kompetencji na poziomie narodowym mogło automatycznie pozwalać specjalistom pracować poza granicami własnego kraju. Współpraca PFRN i CEPI w zakresie opracowania ram kształcenia jest kolejnym krokiem w realizacji tego celu.

Należy zauważyć, że w celu zabezpieczenia interesu klienta, PFRN opracowała Kodeks etyki pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Zapisy dokumentu bazują na Europejskim Kodeksie Etyki zawodowej specjalistów rynku nieruchomości przyjętym przez CEPI. Dokument ten między innymi standaryzuje zakres czynności pośrednika i zarządcy oraz zasady współpracy z klientami. Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji PFRN muszą przyjąć na siebie zobowiązanie przestrzegania zapisów przedmiotowego kodeksu.
131215.nowe.przepisy.02.570x337

Wyniki badania przeprowadzonego przez portal Domy.pl w październiku 2103 roku.

Ankietę przeprowadzono wśród 3450 pośredników w obrocie nieruchomościami i asystentów pośredników. Pytano, czy istnieje potrzeba wprowadzenia po 1 stycznia 2014 roku nowych zasad certyfikowania pośredników w obrocie nieruchomościami.

up