Debata 'Imigrant’ czy obywatel – kim jesteśmy na unijnym rynku pracy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150421.unia.europejska.400xPrzedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl debat dotyczących praw przysługującym obywatelom Unii Europejskiej, pod wspólnym tytułem "Mam Prawo". 17 kwietnia 2015 r. odbyła się pierwsza debata pt. 'Imigrant' czy obywatel - kim jesteśmy na unijnym rynku pracy? Współorganizatorami wydarzenia byłInstytut Spraw Publicznych oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Siłą Unii Europejskiej jest wspólny rynek obejmujący 500 mln obywateli. W dobie globalizacji tylko zjednoczona Unia stanowi siłę zdolną konkurować na światowych rynkach – mówiła Elżbieta Bieńkowska,Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP otwierając pierwszą debatę z cyklu MAM PRAWO.

Debata pt. „Imigrant czy obywatel – kim jesteśmy na unijnym rynku pracy?” dotyczyła kwestii związanych z mobilnością pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. Podczas pierwszego panelu, zaproszeni goście Elżbieta Bieńkowska Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Magdalena Sweklej Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej RP, JuttaSteinruck Posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz MarcelisBoereboom Dyrektor Generalny ds. Pracy w Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów, zastanawiali się m.in. nad barierami utrudniającymi korzystanie przez unijnych obywateli ze swobody przepływu osób, jak również konsekwencjami migracji dla samych migrujących obywateli i krajów przyjmujących.

Podczas drugiej części wydarzenia odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów do spraw migracji, rynku pracy, mobilności zawodowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych – Karolina Grot z Instytutu Spraw Publicznych, dr Leszek Cybulski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Marzena Cichoń-Balcerowicz z Citizens UK (Wielka Brytania) oraz Hannie Mongard  z  Fairwork Foundation (Królestwo Niderlandów). Podejmowane przez nich wątki dotyczyły m.in. czynników wpływających na wizerunek obywateli pochodzących z regionu Europy Środkowo-Wschodniej podejmujących pracę na terenie UE oraz przeciwdziałaniu stereotypizacji migracji z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Królestwa Niderlandów, do której dochodzi nierzadko za sprawą retoryki populistycznych polityków w tych krajach.

W wydarzeniu wzięło udział ponad300 osób, które miały również okazję wziąć udział w warsztatach tematycznych dotyczących m.in.: programu Erasmus Plus, funduszy UE dla przedsiębiorców, powstających we Wrocławiu miejsc pracy, funkcjonowania na holenderskim rynku pracy oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Debata była wyświetlana online. Podczas trwania dyskusji wyświetlany był tweetwall, na którym osoby, które nie mogły być obecne na debacie, zadawały pytania, używając #MamPrawo.

Wideorelację oraz zdjęcia z wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej tutaj

Już wkrótce pojawią się informacje na temat kolejnych wydarzeń organizowanych w ramach cyklu MAMPRAWO.

Ewelina Roguska