Debata i premiera podczas Asseco Banking Forum 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

asseco.01.400x78Osobista wizyta w banku wciąż jest najważniejszym kanałem korzystania z usług bankowych dla 26% klientów tych instytucji. W ciągu najbliższych pięciu lat grupa ta zmniejszy się jednak dość znacznie - do 11%. Co ciekawsze, zmniejszy się również grupa osób, dla których najważniejsza jest internetowa obsługa konta (z 61% obecnie do 53% za pięć lat). Coraz bardziej na znaczeniu będzie zyskiwać natomiast bankowość mobilna, której waga wzrośnie trzykrotnie (z 10% do 30%). Oznacza to, że za pięć lat elektroniczne kanały dostępu do usług bankowych będą najważniejsze dla ponad 80% posiadaczy kont bankowych.

Powyższe badania, przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna dla Dziennika Gazety Prawnej i Asseco Poland, stały się podstawą do dyskusji podczas Asseco Banking Forum 2015. Natomiast głównym motywem spotkania okazały się nie tyle prognozowane zmiany zachowań klientów, bo te są akurat od wielu lat dobrze znane, ile teza, że tak, jak dzisiaj, tak również za pięć lat, klienci będą wykorzystywali (w mniejszym lub większym stopniu) wszystkie kanały kontaktu z bankiem. Dotyczy to również osobistych wizyt w oddziałach banków, które wciąż będę najważniejszym miejscem pozyskiwania informacji i przeprowadzania transakcji dla co dziesiątego klienta. A oznacza to jednoznacznie, iż wszystkie te formy komunikacji muszą istnieć i być ze sobą ściśle powiązane. Istotna więc staje się coraz większa integracja kanałów dostępu do usług, ponieważ żaden z nich – w oderwaniu od innych – nie gwarantuje skuteczności.

– Największa sprzedaż wciąż realizowana jest bezpośrednio. Kanał internetowy i mobilny nie przynosi w tym zakresie satysfakcjonujących wyników – przyznał podczas panelu dyskusyjnego wiceprezes PKO BP Jacek Obłękowski. – Kanały elektroniczne wciąż nie są wystarczająco dobrym kanałem sprzedaży, by można było rozważać przeniesienie biznesu do sieci.

Spostrzeżenia te potwierdził również Artur Klimczak, wiceprezes zarządu Getin Noble Bank. Według niego, choć 80-90% wszystkich przelewów jest realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych, to jednak w przypadku decyzji zakupu większych produktów klienci wciąż preferują kontakt bezpośredni.

Według gospodarzy Forum, firmy Asseco, najlepszym rozwiązaniem ma więc być w takiej sytuacji omnikanałowość, czyli zintegrowany, równoprawny i w każdej sytuacji tak samo funkcjonalny dostęp do usług bankowych za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacji – internetowy, mobilny, osobisty czy telefoniczny.

– Istotne jest, by cały system był elastyczny i mógł dostosowywać się do oczekiwań klienta tak, jak w oddziale, gdzie kompetentny pracownik potrafi dostosować przekaz do odbiorcy, z którym rozmawia – tłumaczył Zbigniew Pomianek, wiceprezes Asseco Poland.

W debacie uczestniczył także Leszek Niemycki, członek zarządu Deutsche Bank Polska, którego rola podczas Forum była szczególna. Deutsche Bank Polska wykorzystał bowiem okazję, by po raz pierwszy zaprezentować swój nowy system Asseco Customer Banking Platform, który jest właśnie wdrażany i jest to pierwsza implementacja tego omnikanałowego rozwiązania w Polsce. To rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej, które umożliwia klientom dostęp do produktów i usług biznesowych, oparte jest na innowacyjnej koncepcji mini aplikacji. Klient banku, poprzez przeglądarkę internetową, może zalogować się do swojej platformy bankowej i korzystać z wielu mini aplikacji, wśród nich dostępne są, m.in. płatności, lokaty, karty i kredyty. System umożliwia używanie tego samego oprogramowania na urządzeniach dowolnej klasy tj. smartfonach, tabletach, desktopach. Automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego klient korzysta w danym momencie. Ponadto otwartość architektury rozwiązania pozwala na opracowywanie nieograniczonej liczby mini aplikacji, o dowolnej skali złożoności, przez różnych dostawców oprogramowania, co daje bankowi dużą swobodę działania – może on samodzielnie wgrywać komponenty, co pozwoli mu na szybkie udostępnianie nowych mini aplikacji swoim klientom.

akeBank.pl