Dariusz Daniluk prezesem Banku Ochrony Środowiska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

daniluk.dariusz.02.400x266Decyzją Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska Dariusza Daniluka został prezesem zarządu banku. Do nominacji pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i pełniącego obowiązki prezesa zarządu.Decyzja wejdzie w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Dariusz Daniluk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studia podyplomowe z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii.

Z Bankiem Ochrony Środowiska związany jest od maja 2014 roku. Z polskim sektorem finansowym od 1989 roku. Pracował między innymi w Narodowym Banku Polskim w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a następnie w Departamencie Zagranicznym.

W marcu 2000 r. rozpoczął pracę w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., gdzie kierował Departamentem Nadzoru Wewnętrznego. W latach 2002 – 2008 jako przedstawiciel NBP był Członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2008 – 2011 zajmował ważne stanowiska publiczne. Był podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, a także Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Jako przedstawiciel Ministra Finansów uczestniczył w pracach Komisji Nadzoru Finansowego. Był też Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W 2011 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie, od stycznia 2014 r. odpowiadał, jako Prezes Zarządu, za Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., działające w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO S.A.

Źródło: www.bosbank.pl