Dalszy wzrost zysku notowanej na GPW grupy International Personal Finance

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.07.250xIPF, właściciel polskiego Providenta, zanotował w trzecim kwartale 2013 roku wzrost zysku przed opodatkowaniem o 19 proc. do kwoty 32,5 miliona funtów. Wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 12,7% w ujęciu rok do roku (do 264,4 mln funtów). Wzrost liczby klientów grupy IPF w tym okresie wyniósł 4,1% (przekraczając 2,5 mln).

Provident Polska, spółka córka notowanej na warszawskim parkiecie grupy IPF, w trzecim kwartale wykazał wzrost zysków na poziomie 16% do kwoty 16,7 miliona funtów (około 84 mln PLN). Liczba klientów w Polsce na koniec trzeciego kwartału wyniosła 826 tysięcy, co stanowi 3% więcej w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

W tym kwartale udało nam się osiągnąć znaczny postęp dzięki rozszerzeniu działalności na Litwę i Bułgarię oraz dalszemu wdrażaniu oferty pożyczek o dłuższym terminie i zastosowaniu preferencyjnych cen wobec naszych najlepszych klientów. Wyniki operacyjne za III kwartał były bardzo dobre. Udało nam się uzyskać wyraźniejszy wzrost przychodów, a liczba naszych klientów przekroczyła 2,5 miliona. Mamy wszelkie podstawy, aby uzyskać dobre wyniki na koniec roku 2013” – dodał prezes IPF, Gerard Ryan.

Rozwój strategii

W lipcu IPF wszedł na rynek litewski, we wrześniu do Bułgarii. W tym czasie spółka dodatkowo powiększyła zespół zarządzający pracą przedstawicieli w Rumunii i otworzyła kolejny nowy oddział w Meksyku. Plany ekspansji w Mexico City, gdzie liczba mieszkańców przekracza 20 mln, są nadal aktualne.

Na Litwie, po otwarciu pierwszego oddziału spółki w Wilnie, otworzony został kolejny oddział w Kownie; do końca roku planowane jest otwarcie czterech kolejnych placówek. We wrześniu IPF wszedł na rynek w Bułgarii.

Do końca 2013 roku spółka planuje przygotować propozycję nagród lojalnościowych dla stałych i dobrych klientów na wszystkich rynkach, na których prowadzi od dłuższego czasu działalność. Program preferencyjnych cen, w tym rabatów na oprocentowanie pożyczek dla wartościowych klientów, będzie wdrażany oczywiście również w Polsce.

Działalność w Polsce

Provident Polska w trzecim kwartale osiągnął bardzo dobre wyniki operacyjne. Spółka wykazała wzrost zysków o 16% do 16,7 mln GBP, czyli około 84 mln PLN. Zysk bazowy wzrósł o 3,5 mln GBP (ok.17 mln PLN) bez uwzględniania wpływu korzystnych kursów walut w wysokości 1,5 mln GBP (ok. 7,5 mln PLN) oraz dodatkowych kosztów rabatów udzielanych za wcześniejszą spłatę pożyczki w wysokości 1,8 mln (ok. 9 mln PLN), a także kosztów inwestycji na rynku litewskim w wysokości 0,9 mln GBP (ok. 4,5 mln PLN).

Ponieważ koszty rabatów udzielanych za wcześniejszą spłatę pożyczki w trzecim kwartale były niższe, przychody wzrosły o 7%.

Liczba klientów Providenta w Polsce wynosi 826 000, czyli 3% więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Natomiast wartość udzielonych pożyczek w tym okresie wzrosła o 4%.

Spłacalność i jakość pożyczek pozostały na dobrym poziomie, natomiast wskaźnik utraty wartości należności od klientów w ujęciu rocznym wyniósł 28,6% (trzeci kwartał 2012: 30,0%).

Wyniki International Personal Finance – 3 kwartał 2013 r.

  • Liczba obsługiwanych klientów – 2,5 mln (wzrost o 4,1% w stosunku do trzeciego kwartału 2012 r.)
  • Wartość udzielonych pożyczek – 264,4 mln GBP (wobec 223,6 mln GBP w trzecim kwartale 2012 r.; wzrost o 12,7%)
  • Przychody – 189 mln GBP (wobec 162,2 mln GBP w trzecim kwartale 2012; wzrost o 11,1%)
  • Zysk brutto grupy – 32,5 mln GBP (wobec 27,2 mln GBP w trzecim kwartale 2012 r.)

Wyniki Provident Polska – 3 kwartał 2013 r.:

  • Liczba obsługiwanych klientów – 826 tys. (wzrost o 3 %)
  • Zysk brutto – 16,7 mln GBP (wzrost o 16%)

Pełna wersja wyników finansowych za trzeci kwartał 2013 jest dostępna na stronie: www.ipfin.co.uk

Roman Jamiołkowski
Dyrektor Biura Public Relations
Provident Polska S.A.