Czy Węgrzy podniosą we wtorek stopy procentowe?

Czy Węgrzy podniosą we wtorek stopy procentowe?
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
We wtorek, 22.06.2021 roku odbędzie się posiedzenie Narodowego Banku Węgier (MNB). Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dotyczący kształtowania się polityki pieniężnej na Węgrzech, piszą eksperci tygodnika ekonomicznego "MAKROmapa". Credit Agricole.

W kwietniu i maju inflacja na Węgrzech była równa 5,1% r/r. Tym samym ukształtowała się ona wyraźnie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego MNB (4,0% r/r).

Znaczący wzrost inflacji w II kw., napędzany m.in. przez efekty niskiej bazy, był oczekiwany przez MNB, jednak skala tego wzrostu nieznacznie zaskoczyła. Zgodnie z marcową projekcją MNB, prognozowana dynamika cen ogółem w II kw. miała wynieść 4,9% r/r.

Przedstawiciele MNB zaznaczali, że obserwowane obecnie ograniczenia podażowe w warunkach powrotu gospodarki do normalności po zniesieniu obostrzeń mogą zagrozić osiągnięciu celu inflacyjnego w średnim okresie

Co więcej, projekcja zakładała spadek PKB w I kw. br. podczas gdy w rzeczywistości zwiększył się on o 2,0% kw/kw.

Źródło: MAKROmapa, Credit Agricole

W obliczu takiej sytuacji, retoryka MNB uległa wyraźnemu zaostrzeniu w ostatnich tygodniach. MNB zwracał jednak uwagę nie na bieżący poziom inflacji, lecz na ryzyko nadmiernego wzrostu cen w kolejnych kwartałach.

Przedstawiciele MNB zaznaczali, że obserwowane obecnie ograniczenia podażowe w warunkach powrotu gospodarki do normalności po zniesieniu obostrzeń mogą zagrozić osiągnięciu celu inflacyjnego w średnim okresie.

W rezultacie wyrażali ono gotowość do dostosowania parametrów polityki pieniężnej aby przeciwdziałać materializacji takiego scenariusza. W ocenie MNB, kluczowa w ocenie perspektyw inflacyjnych i ryzyka trwałego przestrzelenia celu inflacyjnego będzie czerwcowa projekcja makroekonomiczna.

Źródło: MAKROmapa, Credit Agricole

Czytaj także: Narodowy Bank Węgier będzie kupować zielone obligacje rządowe?

Oczekujemy, że w projekcji, którą poznamy w tym tygodniu ścieżki prognozowanej inflacji i tempa wzrostu gospodarczego zostaną zrewidowane w górę w porównaniu do tych przedstawionych w marcu. Będzie to ważny argument na rzecz zacieśnienia polityki pieniężnej przez MNB.

Taką ocenę wspierają wypowiedzi wiceprezesa MNB Viraga Barnabasa, który stwierdził, że polityka pieniężna wejdzie w nową fazę w czerwcu, a bank centralny będzie proaktywnie dostosowywał stopy procentowe w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadmiernej inflacji.

Zaznaczył on jednocześnie, że kształt polityki pieniężnej będzie determinowany przez napływające dane i możliwość podwyżki stóp jest warta rozważenia już na czerwcowym posiedzeniu. Oczekujemy, że na posiedzeniu w tym tygodniu główna stopa MNB zostanie podniesiona o 15pb do 0,75%. Pozostałe stopy procentowe zostaną dostosowane w podobny sposób.

Należy pamiętać, że MNB prowadzi obecnie skup aktywów. Uważamy, że pomimo podwyżki stóp procentowych będzie on kontynuowany. Taka ocena jest spójna z wypowiedziami V. Barnabasa. Uważamy, że zakończenie programu luzowania ilościowego przyczyniłoby się do wzrostu długoterminowych stóp procentowych i ich większej zmienności.

Polityka pieniężna wejdzie w nową fazę w czerwcu, a bank centralny będzie proaktywnie dostosowywał stopy procentowe w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadmiernej inflacji

Czynnikiem sprzyjającym podwyższonej zmienności rentowności obligacji węgierskich byłoby zbliżające się ograniczenie skali (tzw. tapering) programu skupu aktywów realizowanego przez FED. Zarówno wyższy poziom rentowności obligacji węgierskich, jak ich podwyższona zmienność utrudniłyby rządowi finansowanie potrzeb pożyczkowych. Uważamy, że czerwcowa podwyżka będzie początkiem cyklu zacieśniania polityki pieniężnej na Węgrzech.

Czytaj także: Kredyty hipoteczne od Narodowego Banku Węgier dla konsumentów budujących domy energooszczędne?

Oczekujemy kolejnych podwyżek stóp w III i IV kw. br. Prognozujemy, że na koniec roku główna stopa procentowa osiągnie poziom 1,00%.

W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że w 2022 r. stopy procentowe pozostaną niezmienione, a zacieśnienie polityki pieniężnej będzie kontynuowane poprzez stopniowe wycofywanie niekonwencjonalnych instrumentów (wygaszanie programu skupu aktywów oraz programu niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorstw).

Oczekujemy, że zacieśnienie polityki pieniężnej przez MNB będzie sprzyjało dalszemu umocnieniu forinta względem euro w średnim okresie

Dostrzegamy ryzyko, że zacieśnianie polityki będzie materializowało się szybciej (lub w większej skali) niż zakładamy w scenariuszu bazowym, jeśli inflacja będzie kształtowała się w kolejnych miesiącach powyżej ścieżki przestawionej w czerwcowej projekcji makroekonomicznej MNB.

Źródło: MAKROmapa, Credit Agricole

Zacieśnienie polityki pieniężnej jest już częściowo wycenione przez rynki. Trzymiesięczna międzybankowa stopa procentowa BUBOR zwiększyła się o ok. 15pb od kwietnia (patrz wykres powyżej). Niemniej jednak oczekujemy, że zacieśnienie polityki pieniężnej przez MNB będzie sprzyjało dalszemu umocnieniu forinta względem euro w średnim okresie.

Prognozujemy, że kurs EURHUF wyniesie 347 na koniec br. i 327 na koniec 2022 r. Biorąc pod uwagę naszą prognozę kursu EURPLN, oczekujemy, że kurs PLNHUF wyniesie 79,41 na koniec 2021 r. i obniży się do 76,58 na koniec 2022 r., co będzie spójne z rozbieżnością pomiędzy gołębią polityką pieniężną NBP (por. MAKROpuls z 09.06.2021) i jastrzębim nastawieniem MNB.

Jakub Borowski, Główny Ekonomista;

Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista;

Jakub Olipra, Ekonomista.

MAKROmapa, Credit Agricole Bank Polska SA

Źródło: aleBank.pl