Czy Polacy będą kupować na raty?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.05.250xKlimat zakupowy zły, ale prognozy wydatków dobre

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wraz z Żagiel S.A., jedną z czołowych firm na rynku kredytu ratalnego, w I kw. 2012 r. po raz pierwszy wspólnie przeprowadziły analizę popytu na dobra trwałego użytku i kredytu przeznaczonego na ich sfinansowanie.

Wykazała ona tendencję spadkową oceny bieżącego klimatu do zakupu tych dóbr przez gospodarstwa domowe. Pomimo tego dane z I kw. 2012 wskazują na wzrost prognozowanych wydatków w ciągu całego 2012 roku. Uwagę zwraca także 5% wzrost deklaracji gospodarstw domowych, w stosunku do I kw. 2011, które w całości planowałyby sfinansować zakupy kredytem.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) w Polsce i Żagiel S.A. podjęły współpracę w zakresie monitoringu i analizy popytu gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku i kredyt przeznaczony na jego sfinansowanie. Wyniki raportu wskazały na utrzymującą się w I kw. 2012 r. tendencję spadkową oceny bieżącego klimatu do zakupu dóbr trwałego użytku przez gospodarstwa domowe [s. 8 raportu]. Wynika ona głównie z oceny obecnej sytuacji gospodarki krajowej, na co wpływ mają m.in. przewidywane prognozy wzrostu cen paliwa, które zdaniem konsumentów wpłyną na podwyżki cen większości produktów, a także niższa siła nabywcza pensji w stosunku do roku ubiegłego.

Pomimo pogorszenia wskaźnika klimatu do zakupu dóbr trwałych, perspektywa w I kw. 2012 długoterminowej oceny planowanych wydatków na nie i ich wielkości [s. 13 raportu] wskazuje na wzrost prognozowanych wydatków w ciągu całego 2012 roku. – Analiza wyników w obszarze deklarowanych przyszłych wydatków na ten cel prowadzić może do wniosku o utrzymującym się potencjale tego rynku i pozwala przewidywać co najmniej stabilizację popytu gospodarstw domowych w tym obszarze – przewiduje Grzegorz Górski, Wiceprezes Zarządu Żagiel S.A.

Skłonność gospodarstw domowych do finansowania zakupu dóbr trwałego użytku kredytem, jak pokazują aktualne wyniki cokwartalnych badań KPF-IRG, znajdowała się w trendzie spadkowym, który silnie zaznaczył się w roku 2008 i trwał nieprzerwanie do I kw. 2012 roku. Wzrost salda, jaki nastąpił w I kw. 2012 nie oznacza jeszcze odwrócenia trendu, ale jest sygnałem, który można odbierać pozytywnie. Uwagę zwracają dwa fakty: wzrost o 5%, (z 18,8% w I kw. 2011 roku do 23,7% w I kw. 2012) deklaracji gospodarstw domowych [s. 17 raportu], które w całości zamierzałyby sfinansować plany zakupowe kredytem oraz to, iż deklaracje dotyczące zakupu dóbr trwałych, finansowanych kredytem w małym stopniu są uzależnione od poziomu dochodów, uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe.

Analiza celów, dla jakich zaciągane są zobowiązania kredytowe przez gospodarstwa domowe wskazuje, iż praktycznie najważniejszym przeznaczeniem takiego kredytu jest nadal potrzeba sfinansowania kosztów zakupu dóbr trwałego użytku, jak pokazują badania KPF-IRG [s. 19 raportu] – potwierdza Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Według danych Żagla S.A. kredytowanie zakupów dóbr trwałego użytku stanowiło 47% w 1998 roku i 43% w 2011 roku akcji kredytowej tej firmy w zakresie kredytu ratalnego.

Aby pobrać pełny raport kliknij tutaj.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,
Żagiel S.A.