Czy nowe regulacje służą współpracy naukowców i przedsiębiorców?

Czy nowe regulacje służą współpracy naukowców i przedsiębiorców?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konstytucja dla Biznesu i Konstytucja dla Nauki - jak te dwie regulacje wpływają na współpracę naukowców z przedsiębiorcami - na ten temat dyskutowali uczestnicy konferencji Polskiego Forum Akademicko - Gospodarczego.

Wierzę, że ta rozmowa pomiędzy światem nauki i przedsiębiorstw, oraz regulatorów i nadzorców będzie dobrze sprzyjać rozwojowi polskich firm i polskich uczelni.

Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu – pod takim hasłem odbyła się 26 lutego w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej konferencja Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego.

W konferencji brali udział naukowcy z Polski i Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele instytucji odpowiadających w Unii Europejskiej za transfer nowych technologii i rozwiązań do gospodarki. W konferencji uczestniczyli również polscy przedsiębiorcy i menedżerowie.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego odnosząc się do Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla biznesu, aktów prawnych, które mają sprzyjać współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami wskazywał na konieczność wypracowania modeli działania instytucji z otoczenia nauki i biznesu po to aby jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie stwarzają uchwalone niedawno obie „konstytucje”.

Źródło: Robert Lidke