Czy krzywa WIBOR silniej spadnie poniżej stopy referencyjnej NBP?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.01.150xW ostatnich tygodniach krzywa WIBOR ma negatywne nachylenie, a w terminach powyżej 3M kwotowania znalazły się poniżej stopy referencyjnej NBP (póki co jedynie nieznacznie do 9 pb).

Widać wyraźnie, że stawki depozytowe zaczynają z wyprzedzeniem dyskontować decyzje RPP o obniżkach stóp. W dalszym ciągu sytuacja daleka jest jednak od tej sprzed kryzysu, gdy WIBOR-y spadały w niektórych okresach poniżej stopy referencyjnej nawet o 100 pb

Mimo niedoskonałości rynku, braku transakcyjności dostrzegamy potencjał dla spadku obecnych stawek WIBOR w dłuższych terminach niż 3M o nawet 40 pb, na bazie efektu oczekiwań na kontynuację cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce.

Oczekiwane przez nas zmiany na rynku pieniężnym powinny przynieść spadki notowań kontraktów FRA, silniej widoczne w przypadku instrumentów opartych na stopie 6M niż 3M. Aktualnie kwotowania są praktycznie takie same bez względu na stawkę bazową (rynek nie wycenia tego scenariusza). Spodziewamy się też spadku kwotowań kontraktów IRS

Ze względu na istotne bariery istniejące na rynku pieniężnym ograniczające rynkowy charakter stawek WIBOR dynamika możliwych zmian będzie prawdopodobnie bardziej ograniczona niż wynika to z teoretycznych naszych wyliczeń.

Mirosław Budzicki
Strateg
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych