Cyfrowy Polsat podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Cyfrowy Polsat podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Logo Cyfrowego Polsatu Źródło: Cyfrowy Polsat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który rozważa nabycie obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki.

#CyfrowyPolsat zawarł umowę ramową z #EBOR, który rozważa nabycie obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki

„Zawarcie umowy ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach programu emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1 000 000 000 zł” – czytamy w komunikacie.

W umowie ramowej spółka zobowiązała się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa określa również zobowiązania spółki, w szczególności w zakresie ponoszenia w okresie siedmiu lat od dnia ewentualnego nabycia obligacji spółki przez EBOR, wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce w kwocie nie mniejszej niż 50% łącznej wartości nominalnej obligacji spółki, które zostałyby nabyte przez EBOR, podano także.

Czytaj także: Jacek Felczykowski wchodzi do zarządu Cyfrowego Polsatu >>>

Zawarcie umowy nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji spółki, podkreślono.

„Na zasadach w niej określonych, umowa ramowa wygaśnie w przypadku nienabycia jakichkolwiek obligacji spółki przez EBOR, jak również zmniejszenia stanu posiadania obligacji spółki przez EBOR poniżej wartości wskazanej w umowie ramowej” – czytamy dalej.

Nowy nieodnawialny program emisji obligacji

Pod koniec marca Cyfrowy Polsat zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w II kw. 2019 r., podano wówczas.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Źródło: ISBnews