Cyfrowa przyszłość wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.01.400x237Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają konieczność zrewidowania istniejących modeli działania tak, by zareagować na gwałtowny rozwój technologii cyfrowych oraz nadążyć za rosnącymi oczekiwaniami rynku. W ciągu ostatnich 3 lat gwałtownie wzrosła liczba firm ubezpieczeniowych, które planują wykorzystywać technologie cyfrowe w celu wprowadzenia istotnych zmian w strategiach biznesowych, wynika z najnowszego raportu KPMG.

Cyfrowa rewolucja w branży ubezpieczeniowej

Badanie KPMG pokazuje dwukrotny wzrost liczby respondentów, którzy chcą korzystać z technologii cyfrowych przy wchodzeniu na nowe rynki w ciągu najbliższych 3 lat w porównaniu z okresem ostatnich 3 lat. Widoczny jest także szybki wzrost liczby firm, które za pomocą nowoczesnych technologii planują zoptymalizować model operacyjny, usprawnić komunikacje z inwestorami, czy też rozwijać nowe produkty i usługi. Jak wynika z raportu KPMG „Transforming Insurance – Securing competitive advantage”, aby zapewnić sukces rynkowy, cyfrowa transformacja musi iść w parze z zasadniczą zmianą kultury organizacyjnej, która dla części firm pozostaje dużym wyzwaniem.

150120.kpmg.01.450x

Wyboista droga do zmian

Badanie pokazuje, że ubezpieczyciele napotykają na problemy przy próbach tworzenia strategii cyfrowych, które byłyby zgodne z ich celami biznesowymi. Ponad dwie trzecie respondentów stwierdza, że ich strategia cyfrowa wykracza poza utrzymywanie witryny internetowej. Jednocześnie tylko nieco ponad jedna trzecia deklaruje, że inicjatywy ich firm w zakresie technologii cyfrowych są zgodne z przyjętymi celami strategicznymi. 65% respondentów ma też poczucie, że otoczenie regulacyjne nie wspiera innowacji w zakresie produktów i kanałów.

Ponadto, towarzystwa ubezpieczeniowe z trudem godzą strategie cyfrowe z istniejącą infrastrukturą oraz procesami biznesowymi. 35% respondentów wskazywało, że istniejące systemy i próba zintegrowania ich z nowymi technologiami stanowią dla nich bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, jeżeli chodzi o gromadzenie danych. Postęp technologii cyfrowej, ekspansja mediów społecznościowych oraz rozwój „internetu rzeczy” to elementy, które mają istotny wpływ na wolumen i różnorodność danych napływających do firm ubezpieczeniowych oraz na tempo ich wzrostu, co jest źródłem dodatkowych trudności. 31% respondentów uważa, że głównym wyzwaniem przy analizie danych jest zgromadzenie wiarygodnych i miarodajnych danych.

150120.kpmg.02.550x

Polska na tle świata – opinie ekspertów KPMG w Polsce

Polscy ubezpieczyciele są, jako średnia rynkowa, dopiero przed pełnym włączeniem kanałów cyfrowych do swoich strategii. Funkcje online są dostępne w różnym fragmentarycznym zakresie u różnych ubezpieczycieli – brak jeszcze na polskim rynku wypracowanego standardu obsługi online. Wśród decydentów firm działających w Polsce powoli dojrzewa świadomość, iż trend cyfrowy nadchodzi i będzie wymagał od ubezpieczycieli nie tylko przekształcenia obsługi na kanały cyfrowe, ale też przemyślenia na nowo modeli biznesowych – mówi Piotr Siciak dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce.

W ostatnich latach największe firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku skupione były na wymianie systemów w celu automatyzacji procesów i zamianie polisy wypisywanej ręcznie na tę wystawianą z systemu. Zmiana modeli biznesowych na wykorzystujące pełnię możliwości świata cyfrowego jest dopiero przed nimi. Należy pamiętać, że wymagać będzie to nie tylko zmiany technologii, ale także odpowiednich kompetencji firmy, w tym rozwoju procesów zarządzania strategicznego – mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Postępująca digitalizacja polskiego rynku ubezpieczeń jest widoczna w postaci internetowych porównywarek. Stały się one cennym źródłem informacji o produktach ubezpieczeniowych, zmieniając przy tym podejście ubezpieczycieli do walki o klienta. Łatwość porównywania ofert sprawia, że ich ceny będą wyrównywały się, gdyż żaden z ubezpieczycieli nie będzie chciał wypadać w porównywarkach znacznie drożej od innych.  Oznacza to, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały konkurować ze sobą jakością i zakresem oferty, a także możliwością obsługi online i poprzez aplikacje mobilne.

Cyfryzacja modeli biznesowych ubezpieczycieli będzie miała wpływ nie tylko na sposób ich działania, ale także na parametry finansowe spółek. Przykłady z innych rynków pokazują, iż zmiany sposobu działania całego rynku mogą spowodować w perspektywie nawet 3-7 letniej znaczne przetasowania graczy z uwagi na różne ich tempo dopasowania do wymogów rynku. Zmianie ulegnie nie tylko struktura kosztów, ale rozwiną się także narzędzia i sposoby działania firm, pozwalające dużo precyzyjniej zapanować nad kosztami operacyjnymi, czy dokładniej wycenić taryfy – mówi Marcin Dymek, partner w dziale audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

Przewidujemy, że wykorzystanie kanału online przez ubezpieczycieli w Polsce będzie szybko rosło. Do 2020 roku pełna obsługa ubezpieczenia online powinna być standardem wśród większości polskich firm – dodaje Piotr Kondratowicz, starszy menedżer w dziale usług doradczych dla branży ubezpieczeń w KPMG w Polsce.

Jak wykazał niedawno opublikowany raport KPMG „Przegląd portali online majątkowych Towarzystw Ubezpieczeń”, na 17 badanych ubezpieczycieli aż 11 umożliwia zakup ubezpieczenia, a 10 zgłoszenie szkody komunikacyjnej przez internet.

Źródło: KPMG