CV, które wygrywa z konkurencją

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zebranie.02.250x167Codziennie w mediach pojawiają się setki ogłoszeń rekrutacyjnych. Warto czytać je uważnie, aby znaleźć te, które rzeczywiście odpowiadają naszemu profilowi zawodowemu i opisują posiadane przez nas doświadczenie, umiejętności, cechy i wiedzę.

Przy wyborze nie należy kierować się jedynie nazwą stanowiska, a raczej zakresem obowiązków i odpowiedzialności. W każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym znajdują się wymagania kluczowe, które musimy spełnić, oraz pożądane, które można potraktować bardziej elastycznie. Do tych pierwszych, należą: znajomość języka obcego, doświadczenie i wykształcenie. Z reguły nie powinno się odpowiadać na oferty pracy, jeżeli nie spełniamy więcej niż jednego wymagania.

Badania dowodzą, że na pierwszym etapie rekrutacji czytający „skanuje wzrokiem” CV kandydata przez ok. 20 sekund. Jeżeli znajdzie odniesienia do wymagań obowiązkowych wczytuje się głębiej. Jeżeli nie, najczęściej odrzuca aplikację. Kolejny etap analizy CV to sprawdzenie w jakim stopniu jest ono powiązane ze stanowiskiem. Resume, które zdobywa zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną podkreśla najważniejsze, silne strony kandydata, jest wyraźnie powiązane z ogłoszeniem, ale także unika prezentacji szczegółów nie powiązanych ze stanowiskiem. Dlatego też powinniśmy za każdym razem sprawdzić czy nasze CV koresponduje z konkretnym ogłoszeniem, czy zawiera słowa kluczowe odnoszące się do oczekiwań pracodawcy, a jeżeli nie, koniecznie je dostosować.

„Jeżeli zamiast oczekiwanych 3 lat doświadczenia na danym stanowisku mamy tylko 2 lata, zgłaszajmy swoją kandydaturę. Tym bardziej gdy ten niewielki brak możemy zrekompensować dodatkowymi umiejętnościami, dyplomami czy też lepszą niż wymagana znajomością języka. Podobnie jest jeśli pracodawca oczekuje doświadczenia w danej branży, a my pracowaliśmy w branży pokrewnej. Jeżeli natomiast wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego, a my słabo władamy tym językiem sprawdźmy uważnie opis stanowiska. Może nadzoruje ono pracę osób z różnych państw? W takim przypadku, jeżeli nie znamy języka na wysokim poziomie, nie będziemy mogli wypełnić obowiązków, a więc nie wysyłajmy CV” doradza Piotr Dziedzic, dyrektor w polskim oddziale międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Page Personnel.

„CV, które wygrywa z konkurencją jest przede wszystkim dopasowane do opisu stanowiska i przejrzyste. Bardzo ważne jest także skoncentrowanie na unikalnych, wyróżniających osiągnięciach prezentujących wkład kandydata w rozwój organizacji, uzyskane wyniki, rozwiązane problemy, udoskonalone procesy lub pozyskanych klientów. Tam, gdzie to możliwe, warto wyrażać swoje osiągnięcia w liczbach, procentach lub kwotach” – doradza Piotr Dziedzic z Page Personnel.

Niestety masowe wysyłanie tej samej aplikacji na różne ogłoszenia to często stosowana praktyka. Zdarza się, że tylko 5 proc. CV otrzymanych przez firmę rekrutacyjną spełnia wymagania prezentowane w ogłoszeniu co oznacza, że tylko tak mała liczba kandydatów może otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Pozytywny aspekt tej sytuacji jest taki, że wśród nich znajduje się najczęściej osoba, która otrzymuje ofertę pracy. Negatywny natomiast wiąże się z małym zaangażowaniem kandydata w prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, co prowadzi zazwyczaj do braku jakiegokolwiek zainteresowania agencji rekrutacyjnych czy pracodawców jego resume.

Najważniejsza część CV osób pracujących to aktualne doświadczenie zawodowe. Jest ono ważniejsze niż zdobyte kilka lat wcześniej wykształcenie lub praca wykonywana przed laty. Biznes stale się zmienia i rozwija, powstają nowe narzędzia pracy, a to wymaga aktualizacji posiadanej wiedzy, znajomości panujących na rynku realiów i trendów branżowych. Oczywiście istnieją pewne specjalistyczne zawody, takie jak cukiernik lub weterynarz, czy też obszary, jak np. IT, farmacja, medycyna czy  fizyka, w których wykształcenie jest niezwykle ważne. Ale także tu liczy się aktualność wiedzy.

Przygotowując CV nie można zapomnieć o kilku zasadach podstawowych. Informacje powinny być podawane w porządku odwrotnie chronologicznym, dane kontaktowe muszą być poprawne i aktualne, a dokumenty uzupełnione o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli w ogłoszeniu podawany jest numer referencyjny pamiętajmy o nim aplikując na stanowisko. Jeżeli pracodawca prosi o dołączenie listu motywacyjnego, wyślijmy go.

„Podsumowując: wysyłamy CV na ogłoszenie, jeżeli spełniamy jego warunki. Jeżeli warunków nie spełniamy, szukajmy dalej. Jeżeli chcemy zaistnieć w bazie kandydatów wyślijmy CV do odpowiedniego działu, którego dane znajdują się zazwyczaj na stronie internetowej. Taka spontaniczna aplikacja nie powinna pozostać bez echa i może okazać się bardziej skuteczna niż aplikowanie na wszystkie ogłoszenia, nawet te, które nie są związane z naszym profilem zawodowym” przekonuje Piotr Dziedzic.

5 zasad zwycięskiego CV:

  • Stanowisko – zwycięskie CV powinno być dopasowane do opisu danego stanowiska
  • Osiągnięcia – zwycięskie CV powinno koncentrować się na osiągnięciach kandydata
  • Zaciekawienie – zwycięskie CV powinno być ciekawe w czytaniu
  • Kompozycja – zwycięskie CV powinno być dobrze skomponowane
  • Formatowanie – zwycięskie CV powinno być odpowiednio sformatowane

Źródło: Page Personnel