Crowdfunding z GPW: nowy sposób na debiut giełdowy

Crowdfunding z GPW: nowy sposób na debiut giełdowy
Izabela Olszewska, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu i Sprzedaży, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Fot. GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po debiucie na rynku NewConnect spółki Plantwear, która skorzystała z oferty Programu Firm Partnerskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie − rozmowa z Izabelą Olszewską, członkiem Zarządu ds. Rozwoju Biznesu i Sprzedaży GPW.
#IzabelaOlszewska: Jako giełda, jesteśmy zainteresowani tym, aby w crowdfundingu były oferowane akcje #Crowdfunding #Finansowanie Firm #DomMaklerskiINC #Plantwear @GPW_WSExchange

Robert Lidke: Jakie cele stawia przed sobą Giełda Papierów Wartościowych rozwijając współpracę z podmiotami zajmującymi się crowdfundingiem?

Izabela Olszewska: Chcemy zgodnie z celami ogłoszonymi w naszej strategii włączyć się w rozwój prywatnego rynku finansowego. Uważamy, że rynek prywatny jest naturalnym wstępem do pojawienia się danej spółki na rynku publicznym.

W 2019 roku zostało opublikowane stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z którego wynika, że konieczne jest posiadanie licencji maklerskiej, aby w ramach crowdfundingu móc oferować instrumenty finansowe.

My, jako giełda, jesteśmy zainteresowani tym, aby w crowdfundingu były oferowane akcje. Dlatego w październiku 2019 roku stworzyliśmy program Partnera Crowdfundingowego GPW. W jego ramach zaczynamy współpracę z partnerami, którzy posiadają licencję maklerską. 

Pierwszym partnerem GPW jest Dom Maklerski INC. Dzięki naszemu partnerstwu spółka znajdująca się na wczesnym etapie rozwoju może skorzystać z finansowania crowdfundingowego, a w kolejnym etapie trafić na rynek NewConnect. Niewykluczone, że w przyszłości mogłaby zadebiutować na głównym rynku GPW.

Rozumiem, że GPW jest zainteresowana, aby oprócz INC pojawiły się inne biura maklerskie, które na podobnych zasadach będą z giełdą współpracować?

− Program jest dla wszystkich podmiotów. Każdy dom maklerski, który chciałby zajmować się crowdfundingiem i współdziałać z nami jest mile widziany. Obecnie rozmawiamy z innymi biurami maklerskimi.

Średnia wartość zbiórki pieniężnej w ramach crowdfundingu udziałowego w Polsce wynosi 1 mln złotych, ale przepisy mówią, że może wynieść 1 mln euro, czyli znacznie ponad 4 mln złotych. Czy zdaniem Pani należałoby podwyższyć dopuszczalną kwotę zbiórki ponad 1 mln euro?

− Na forum europejskim toczą się obecnie dyskusje wokół tych zagadnień. Unijne plany dotyczące rozwoju crowdfundingu w Europie przewidują m.in. podwyższenie dopuszczalnej do zbierania kwoty na poziomie 5 mln euro.

Niedawno Komisja Europejska poinformowała, że uzgodniła z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego zasady, na jakich crowdfunding ma w przyszłości funkcjonować w Unii Europejskiej. Zasady mają być identyczne dla wszystkich krajów członkowskich.

Te przepisy mają dotyczyć nie tylko spółek akcyjnych, ale także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited liability companies).  Oprócz wspomnianego limitu 5 mln euro kwoty zbiórki, przewiduje się, że działalność  crowdfundingowa będzie prowadzona pod kontrolą krajowych instytucji nadzorujących. Tego typu działalność ma odbywać się na podstawie odpowiednich zezwoleń lub licencji.

Natomiast platformy, które będą działały paneuropejsko, będą także pod nadzorem europejskiej instytucji nadzorującej, czyli European Securities and Markets Regulator (ESMA).

Przewiduje się także ochronę inwestora. Inwestor ma otrzymywać określone informacje o spółce. My już w tej chwili staramy się to realizować w ramach naszej działalności.

Zależy nam na tym, aby powstał porządny model finansowania podmiotów gospodarczych we wczesnej fazie rozwoju, ale jednocześnie, aby ci, którzy dają pieniądze na rozwój takiej spółki mieli cały czas pełną informację o tym, co się dzieje w spółce, a także pewną możliwość wyjścia z tej inwestycji.

Chcemy, aby  crowdfunding w Polsce rozwijał się w sposób budzący zaufanie.

Źródło: aleBank.pl