Coraz mniej pieniędzy trafia na bankowe lokaty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

sadrak.michal.04.267x400Z miesiąca na miesiąc spada wielkość wpłat nowych oszczędności na depozyty terminowe. I to akurat w czasie, kiedy po długiej przerwie banki próbują podnosić odsetki.

Na koniec półrocza gospodarstwa domowe trzymały w bankach 556,5 mld zł, z czego 283,2 mld zł znajdowało się na rachunkach bieżących, czyli kontach osobistych i oszczędnościowych, zaś pozostałe 273,3 mld zł stanowiły lokaty – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Te ostatnie tracą na popularności już od początku stycznia. Trafia na nie bowiem coraz mniej pieniędzy, choć to właśnie do czerwca można było zaobserwować powolny wzrost oprocentowania depozytów, który wyhamował dopiero w lipcu, po tym jak częściej zaczęto mówić o możliwej obniżce stóp procentowych.

Miesięczna zmiana salda bankowych lokat na tle średniego oprocentowania
140728.lokaty.saldo.lipiec2014.568
Źródło: Open Finance na podst. danych własnych i NBP.

W czerwcu saldo lokat zwiększyło się o 0,2 proc. (0,55 mld zł) w stosunku do maja, co znaczy, że większość przyrostu pochodzić mogła nie z nowych wpłat, a z odsetek od już założonych i przedłużanych na kolejne okresy depozytów. To spora zmiana po tym, jak od października do marca wartość oszczędności zgromadzonych na bankowych depozytach terminowych rosła o co najmniej 2 mld zł miesięcznie. Nawiasem mówiąc, czerwcowy przyrost salda lokat był tylko nieznacznie wyższy od dodatniego salda wpłat i umorzeń w przypadku detalicznych funduszy inwestycyjnych, które według danych Analiz Online wyniosło w czerwcu 0,5 mld zł.

Warto nadmienić, że pomimo coraz skromniejszego przyrostu depozytów w czerwcu odnotowano rekordowy wynik, zarówno w przypadku samych lokat, jak i całkowitego poziomu oszczędności zgromadzonych w bankach przez gospodarstwa domowe. Bynajmniej nie jest to dużym zaskoczeniem, bo wzrost oszczędności klientów detalicznych jest w bankach rzeczą zupełnie normalną. O niespodziance można mówić raczej w miesiącach kiedy saldo depozytów kurczy się, tak jak stało się to w maju, kiedy symbolicznie zmalało ono o 12 mln zł.

A jak na tle banków wypadają Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe? Na koniec czerwca znajdowało się w nich 17,09 mld zł, czyli o 0,7 proc. mniej niż przed miesiącem i 1 proc. mniej niż rok wcześniej. W czerwcu trzeci miesiąc z rzędu zmniejszało się saldo oszczędności trzymanych w SKOK-ach, ale warto podkreślić, że działo się to raczej kosztem środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, niż na lokatach.

Michał Sadrak
Open Finance