Concordia podsumowuje sprzedaż

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

concordia.01.250x60Po trzecim kwartale 2013 r. Concordia zebrała w sumie 240,99 mln zł składki przypisanej brutto.

Na sektor majątkowy przypadło 199,68 mln zł składki, na życiowy zaś – 41,31 mln zł. Wpływ na dobry wynik miało wiele czynników. Na pewno nieobojętna była dobra pogoda, ale także dodatnia dynamika w sektorze ubezpieczeń życiowych, a w szczególności – ubezpieczeń indywidualnych. Istotne znaczenie odegrała także sprzedaż ubezpieczeń upraw. W 2013 r. Concordia zawarła blisko 40 tys. umów ubezpieczeń uprawowych, podczas gdy w ubiegłym roku poniżej 32 tysięcy.

W 2013 roku Concordia podjęła wiele działań, które mają odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Są wśród nich: zmiany dokonane w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet, zatrudnienie 210 nowych pośredników, w tym 201 agentów, nawiązanie lub wzmocnienie dotychczasowej współpracy z kluczowymi klientami (m.in. PGNiG, ENEA, Poldanor, Mulitimedia), a także programy motywacyjne skierowane do pośredników.

Źródło: PIU