Comarch Asset Management w TUiR i TUnŻ Warta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

comarch.01.400x267Comarch wdrożył w TUnŻ i TUiR Warta rozwiązanie Comarch Asset Management, automatyzujące procesy wyceny funduszy w obu towarzystwach. Wraz z rozwojem ubezpieczyciel potrzebował jednego scentralizowanego systemu dla obsługi funduszy w obu towarzystwach.

– W miarę wzrostu liczby obsługiwanych funduszy oraz w obliczu pojawiających się na rynku finansowym nowych możliwości inwestowania, potrzeba posiadania nowoczesnego, skonsolidowanego systemu informatycznego zarówno do ewidencji i wyceny aktywów, jak i zarządzania nimi stała się sprawą zasadniczą – mówi Tomasz Miedziński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w TUiR/TUnŻ Warta S.A.

Comarch Asset Management pozwala na obsługę funduszy oraz portfeli własnych, począwszy od zarządzania aktywami, weryfikację transakcji i rozliczeń oraz wykonywanie innych niezbędnych operacji po wycenę wszystkich aktywów. System na bieżąco monitoruje i kontroluje przekroczenia zdefiniowanych limitów inwestycyjnych, oficjalnych oraz własnych zarówno w trybie offline, jak i online. Umożliwia także zbiorcze zarządzanie rachunkami pieniężnymi oraz prognozę cash-flow. System gwarantuje równoczesną wycenę aktywów według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowych, a także generowanie wymaganych przez regulatorów raportów.

– Wdrożenie Comarch Asset Management było podyktowane potrzebą dostosowania technologii do procesów biznesowych, które w związku z przejęciem zarządzania portfelami własnymi towarzystwa od zewnętrznych podmiotów oraz integracją spółek, uległy zmianom i optymalizacji. Dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami IT oraz wspólnej pracy osiągnęliśmy założone cele – podkreśla Piotr Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych Majątkowych w TUiR Warta S.A.

– Należy podkreślić, że Comarch Asset Management wspiera pracę większości wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Zakończone sukcesem wdrożenie w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta oraz Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta to bardzo ważne i cenne doświadczenie dla Comarch. Ponadto stanowi fundament do pozyskiwania kolejnych ważnych klientów na rynku ubezpieczeń także zagranicznych – mówi Krzysztof Mendelowski, Dyrektor Business Unit odpowiedzialny za linię produktów Comarch Asset Management w Comarch.

Źródło: Comarch