Cloud dziś i jutro

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

131205.fot.exea.01.150x224Rosnący zasięg, dynamiczny wzrost wartości rynku, nowe funkcjonalności i nowe wyzwania. Exea Data Center z Torunia o aktualnych trendach i najbliższych zadaniach dla dostawcy usług Cloud...

1. Rynek przyszłości

Cloud Computing będzie w najbliższych latach wiodącym trendem na światowych rynkach rozwiązań IT. Analizy sytuacji i prognozy prezentowane w branżowych raportach (np. IDC, Gartner, PMR, Experton), tworzą obraz sektora, który w kraju i na świecie zwiększa zarówno swoją wartość, jak również zakres działania. Bo choć w dalszym ciągu użytkownicy muszą uczyć się chmury, to sukcesywnie rośnie ich liczba w sektorach B2C i B2B. Cały czas pojawiają się też nowi dostawcy usług oraz nowe rozwiązania, które mają być odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby klientów. A te na pewno nie zmaleją.

2. Big Data

Przeciwnie, zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i analiza coraz większej ilości danych rodzi bardzo konkretne zapotrzebowanie na wydajne serwery, restrykcyjne procedury bezpieczeństwa czy zaawansowane oprogramowanie zapewniające sprawność wszystkich procesów, jakim podlegają te zasoby. Popularne pojęcie Big Data odnosi się bowiem nie tylko do ogromnej objętości  wirtualnych zbiorów, lecz także do ich różnorodności i zmienności. I właśnie tu pojawia się zadanie dla przestrzeni dyskowych Data Center, które mają opanować ten nieskończony strumień informacji, co w wielu przypadkach oznacza również zapewnienie warunków do wykorzystania ich potencjału. Działalność wielkich korporacji lub np. rozbudowanych serwisów WWW wiąże się z codziennym generowaniem i zbieraniem nowych zasobów, które mogą nieść dużą wartość analityczną.

3. Aplikacje

Cloud Computing i szerzej pojmowana branża IT żyje dziś również tematem chmury w modelu Software as a Service. Dla użytkowników oznacza to dostęp do niezbędnej przestrzeni dyskowej i platformy programistycznej, ale i do samych aplikacji, z których chcą korzystać za pośrednictwem internetu.  Bez instalowania ich na własnym komputerze, bez konieczności zakupu licencji, bez troski o aktualizacje. Nic więc dziwnego, że wśród aktualnych priorytetów centrum przetwarzania danych jest rozwijanie współpracy z twórcami oprogramowania. Przykładem efektu takiej współpracy jest Exea Marketplace, czyli powstała w ramach Centrum platforma do wynajmowania właśnie aplikacji.

4. Mobilnie

Upowszechnienie korzystania z danych i całych aplikacji w chmurze wymaga od dostawców tych usług zapewnienia użytkownikom warunków do pracy na zasobach w każdym miejscu i na każdym urządzeniu (z dostępem do internetu). Za tym idzie oczywiście też konieczność wdrażania zaawansowanych funkcjonalności służących określeniu zakresu dostępności poszczególnych osób do przechowywanych informacji, usprawnienie ich przepływu między różnymi lokalizacjami i zabezpieczenie tych wszystkich procesów.

5. Wszystkie drogi prowadzą do DC

Dynamiczny rozwój branży wiąże się z ciągłym pojawianiem się nowych podmiotów oferujących usługi Cloud. Nie wszystkie działają na taką samą skalę, nie wszystkie pracują też na własnej infrastrukturze. Jednak przyszłość należy głównie do profesjonalnych centrów, które są przygotowane na obecne oraz przyszłe oczekiwania odbiorców. Oznacza to m.in., że dysponują odpowiednim obiektem i zapleczem technologicznym zaprojektowanym z uwzględnieniem długofalowych perspektyw rozwoju rynku. Branża IT nie czeka na spóźnionych.

Źródło: Exea Data Center z Torunia